Verstrekken van bedrijfsauto wordt secundaire arbeidsvoorwaarde

0

Werknemer heeft een bedrijfsauto ter beschikking in het kader van zijn
functie. Na een functiewijziging wil werknemer de bedrijfsauto innemen.
Werknemer stelt dat de auto tot zijn arbeidsvoorwaarde is gaan
horen.

Een werknemer krijgt bij indiensttreding als electro installatie monteur in 1982 een bedrijfsauto ter beschikking. In de arbeidsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat bij privégebruik een bedrag van zijn salaris wordt ingehouden.

In 2005 krijgt werknemer een andere functie en de werkgever stelt dat in deze functie de werknemer geen auto meer nodig heeft. Werkgever is van mening dat de auto geen secundaire arbeidsvoorwaarde is.

Werknemer is het hier niet mee eens, aangezien deze situatie al 25 jaar duurt en dan ook wel degelijk een secundaire arbeidsvoorwaarde is, die niet zomaar kan vervallen. Werknemer vordert dat hij gebruik mag blijven maken van de bestaande autoregeling.

Werkgever verweert zich door te stellen dat de bedrijfsauto functiegebonden is en dat er daarom geen sprake is van een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Indien wel sprake is van een arbeidsvoorwaarde, dan is de werkgever bereid een redelijk voorstel voor de afbouw en overname van de bedrijfsauto te doen.

De kantonrechter is van oordeel dat de autoregeling gezien moet worden als een arbeidsvoorwaarde. De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan door de jaren heen anders zijn geworden door de invulling die beide partijen daar in de praktijk gedurende de afgelopen jaren aan hebben gegeven.

De kantonrechter is van oordeel dat niet van de werknemer gevergd kan worden een van de wijzigingsvoorstellen van de werkgever te aanvaarden. Deze voorstellen betekenen immers alle een financiële aderlating voor werknemer, terwijl daar tegenover onvoldoende financiële tegemoetkoming is gesteld.

De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. De werknemer mag gebruik blijven maken van de bestaande autoregeling.

Bron: LJN BG6279
Rechtbank Haarlem
Datum 19-11-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.