Verkiezingen: Forensentaks

0

We gaan 12 september allemaal weer naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen kijkt P&Oactueel elke dag naar P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. We volgen de laatste bewegingen in de standpunten van de partijen. De eerste op het programma: forensentaks.

In het Lenteakkoord spraken VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie af om vanaf 2013 af te stappen van de belastingsvrijstelling voor een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer. De extra belasting moet 1,3 miljard euro per jaar opleveren. De PvdA is fel tegen de taks en kwam met een alternatief. Daar waren VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie tegen, ze spraken af in elk geval tot de formatie van een nieuw kabinet vast te houden aan de forensentaks. Maar nu ook D66 de steun intrekt, is het draagvlak van de forensentaks ver te zoeken.

Standpunten partijen


D66 
bleef lang achter de forensentaks staan en had in het verkiezingsprogramma een overgangsregeling voor forenzen opgenomen. ‘In het Begrotingsakkoord zijn hier eindelijk afspraken over gemaakt. D66 wil dat de politiek zich aan deze afspraken houdt en zo duidelijkheid biedt aan forenzen. Maar op het verkiezingscongres gaf de partij aan reizigers met het openbaar vervoer bij de bezuinigingen te willen ontzien en in plaats van de overgangsregeling is een nieuw plan aangenomen om OV-gebruikers tegemoet te komen.

GroenLinks wil dat de overheid vervuilend vervoer belast en schoon vervoer stimuleert. Dat geldt ook voor de reiskostenvergoedingen voor werknemers: die worden belast als de werknemer met de auto reist, anders zijn ze belastingvrij.’

De PvdA wil de forensentaks terugdraaien en kwam met een alternatief. De partij wil het bedrag dat wordt misgelopen door het terugdraaien van de forensentaks onder meer halen uit een verdere verhoging van de bankenbelasting met 400 miljoen euro en het verder inperken van de hypotheekrenteaftrek met 300 miljoen euro.

Het CDA wil af van de forensentaks zoals afgesproken in het Kunduz-akkoord. De partij stelt een lagere reiskostenvergoeding voor, 13 in plaats van 19 cent per kilometer.

VVD De VVD ziet niets meer in de forensentaks. ‘Wie ’s ochtends in de auto of trein stapt om naar zijn werk te reizen draagt een steentje bij aan de economie. De VVD wil deze hardwerkende Nederlanders niet zwaarder belasten. De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werkverkeer blijft daarom behouden’, vermeldt het programma.

PVV De PVV zegt: ‘Vervoer per auto of openbaar vervoer, dat maken de mensen zelf wel uit. Daar is geen sturing vanuit de overheid voor nodig. De auto is ook geen melkkoe, dus de onbelaste reiskostenvergoeding herstellen wij in ere. Geen forensentaks!’

ChristenUnie wil de forensentaks halveren. ‘Uiteindelijk willen we geen reiskostenvergoeding meer, maar een kilometerheffing’.

Anderen


FNV, CNV en MHP en Rover
vragen het kabinet om de forensentaks niet meer op te nemen in het Belastingplan voor volgend jaar. Het idee dat mensen dichter bij hun werk moeten wonen, is volgens de vier organisaties een illusie. ‘De banen zijn schaars, de woningmarkt zit op slot en het groeiend aantal tweeverdieners maakt verhuizen ingewikkelder. De taks kan ertoe leiden dat een van de twee partners moet stoppen met werken. Dat is slecht voor de economie.’ Ook de ANWB is tegen. Op de website van de bond kun je een ‘reiskostencheck’ doen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.