Verkiezingen: CAO

0

We gaan 12 september allemaal weer naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen kijkt P&Oactueel elke dag naar P&O-gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. We volgen de laatste bewegingen in de standpunten van de partijen. De vijfde op het programma: CAO.

Op verzoek van bij een cao betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren. Dit heeft tot gevolg dat die cao van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers wel of niet lid zijn van een werkgeversorganisatie. In de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen wordt er ingegaan op de avv en op andere cao en sociaal akkoord gerelateerde zaken.

Partijen

VVD
-Af van de mogelijkheid dat afgesloten cao’s worden opgelegd aan ondernemingen die bij
de totstandkoming van de CAO geen partij waren.
-Afschaffen van het automatisch leeftijdsontslag in cao’s.

PvdA
-Rechtsbescherming en faciliteiten van vakbonden worden wettelijk vastgelegd. Dat is
nodig omdat helaas steeds meer partijen roepen om een einde aan het algemeen
verbindend verklaren.
-Overleg met werkgevers en werknemers over meer zekerheid voor flexwerknemers

CDA
-In de cao’s zal er meer ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden zijn.
-Sociale partners en overheid sluiten een akkoord over een nieuwe balans tussen
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

SP
-Alle werknemers onder de bedrijfs-cao brengen, zodat er een koppeling komt tussen de
hoogste en de laagste inkomens.
-De algemeen verbindend verklaring van cao’s blijft bestaan

D’66
De wijze waarop sociale partners collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden maken
is niet meer van deze tijd; modernisering van de Wet cao.

PVV
Cao’s alleen nog algemeen verbindend verklaren als een meerderheid van de
werknemers in een sector achter het onderhandelingsresultaat staat.

ChristenUnie
In samenwerking met sociale partners wegen zoeken om uit de crisis te komen.

GroenLinks
Alleen ontwikkel-cao’s die harde afspraken bevatten over levensloopbewust personeelsbeleid worden in de toekomst nog algemeen verbindend verklaard.

Op de verkiezingspagina van P&O Actueel vindt u nog meer stellingen en politieke standpunten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.