Verhuiskostenvergoeding

1

Wanneer een werknemer voor zijn werk moet verhuizen, kan de werkgever een
verhuiskostenvergoeding geven. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden
onbelast. In principe kunnen zowel de kosten voor het overbrengen van de boedel
als de herinrichtingskosten worden vergoed.

Vergoeding verschillende kosten

Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in principe tot het loon. De werknemer kan echter een belastingvrije vergoeding voor verhuiskosten worden gegeven, als de verhuizing verband houdt met het werk dat hij doet. De werkgever kan een vergoeding geven voor de kosten voor het overbrengen van de inboedel en voor andere kosten, waarvan de herinrichtingskosten de belangrijkste zullen zijn.

Bij herinrichtingskosten kan onder meer gedacht worden aan kosten voor:

  • het ophangen van gordijnen en lamellen;
  • het aansluiten van telefoon, gas en elektriciteit;
  • het schoonmaken van een woning;
  • (binnen)schilderwerk en behang.

Voorwaarden

De verhuiskostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd als de werkgever de vergoeding uitkeert aan een werknemer die voor zijn werk verhuist. Het is echter niet altijd duidelijk wat de doorslaggevende reden voor verhuizen is. Verhuist de werknemer vanwege zijn werk, om persoonlijke redenen of is het een combinatie van beide motieven? Voor de fiscale regeling geldt: het moet gaan om het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of een overplaatsing naar een andere standplaats.

De werkgever kan in elk geval een onbelaste vergoeding geven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer gaat binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na een overplaatsing binnen een afstand van tien kilometer van zijn arbeidsplaats wonen, terwijl hij eerst op een afstand van meer dan tien kilometer woonde;
  • de werknemer bekort door zijn verhuizing de reisafstand tussen zijn woning en de arbeidsplaats, gemeten langs de meest gebruikelijke weg, met ten minste 50 kilometer én met ten minste tien kilometer.

In andere situaties is het afhankelijk van de feiten en omstandigheden of er voldoende verband is tussen de verhuizing en de dienstbetrekking.

Berekening van vergoeding

Als aannemelijk is dat de werknemer vanwege zijn dienstbetrekking verhuist, kan de werkgever de volgende kosten belastingvrij vergoeden:

  • kosten die betrekking hebben op het overbrengen van de inboedel. Hiervoor geldt geen maximum;
  • overige kosten, inclusief herinrichtingskosten. Hiervoor geldt een maximum van 12 procent van het jaarloon, tot meen maximum van € 5.445. Het meerdere is belast.

Geen gekwalificeerd personeel in de eigen regio? Met een aantrekkelijke verhuiskostenvergoeding lukt het misschien wel om die ene goede kandidaat te werven. Maar let op: de vergoeding is niet altijd onbelast. In het bijgevoegde schema ziet u wanneer dit wel en wanneer niet het geval is.  

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. inben in dienst bij avr rijnmond sinds maart 1998.door boventalligheid was ik genoodzaakt een functie te aanvaarden op een andere standplaats.Ook daar werd ik boventallig.eenhalf jaar via sociaalplan uit de running geweest ,daarop een functie aanvaard .Door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt te verhuizen.Wij gaan de oorspronkelijke afstand van huis werk met de helft verminderen.heb ik kans op een vergoeding(van werkgever of overheid(?