‘Vergrijzende samenleving vraagt niet alleen aanpassing pensioenstelsel’

0

Minister Donner sprak maandagmiddag in Bussum tijdens de jaarlijkse pensioendag van De Nederlandsche Bank.

‘Langs twee lijnen zullen pensioenregelingen duurzamer gemaakt moeten worden; door mee te groeien met de levensverwachting en door mee te groeien met de economische ontwikkeling. In samenhang daarmee zal het financieel toetsingskader moeten worden aangepast en behoeft ook de ‘governance’ van pensioenfondsen nadere aandacht. Een snelle aanpak langs die twee lijnen schept bovendien ruimte voor pensioenfondsen voor verbetering van de dekkingsgraad’, aldus minister Donner.

Aan het slot van zijn toespraak zei minister Donner dat bij alle aandacht voor de aanpassing van het pensioenstelsel tegelijk niet uit het oog moet worden verloren dat dit slechts één onderdeel is van de bredere aanpassingen die nodig zijn in een vergrijzende samenleving. ‘Verhoging van de pensioenleeftijd is de keerzijde van langer werken. Dat omvat een veel bredere agenda. Een eerste dimensie daarvan is versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaat het om fysieke aspecten (hoe houden we mensen gezond in hun werk), scholing en ontwikkeling van mensen en het vraagstuk van arbeidsmobiliteit: het tijdig kunnen wisselen van baan en ander werk vinden.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.