Vakantiewetgeving verandert vanaf 2012

91

Met ingang van januari 2012 veranderen in het Burgerlijk Wetboek enkele bepalingen over het opnemen en vervallen van vakantiedagen.

INDEX
Huidige regeling
Nieuwe regeling
Uitzonderingen

Zo bouwt een werknemer straks tijdens ziekte hetzelfde aantal vakantiedagen op als niet-zieke werknemers en vervallen de wettelijke vakantiedagen vanaf 2012 na zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.
Aanleiding voor deze veranderingen is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin uitleg wordt gegeven aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn met betrekking tot vakantierechten bij ziekte. Het hof oordeelde dat álle werknemers – gezond én ziek of arbeidsongeschikt – jaarlijks recht hebben op vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Het Nederlandse huidige vakantierecht is in strijd hiermee, want daarin geldt dit recht niet voor de zieke en arbeidsongeschikte werknemer. Reden voor het parlement dit gelijk te trekken met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.
 

Huidige regeling

De huidige regeling verplicht de werkgever tot het volgende:

 • De werknemer krijgt vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen.
 • Is de werknemer ziek, dan bouwt hij alleen maar vakantie op over de laatste zes maanden.
 • Als de werkgever meer vrije dagen wil toekennen, is dat geen probleem.
 • Alleen bij excessen kan een verlofstuwmeer fiscale gevolgen hebben.
 • De wettelijk opgebouwde vakantiedagen verjaren na vijf jaar.
 • Voor bovenwettelijke dagen mag onderling een kortere verjaringstermijn worden afgesproken.

Terug naar index »

Nieuwe regeling

In de nieuwe regeling verandert het volgende:

 • Ook zieke en arbeidsongeschikte werknemers krijgen het recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen.
 • De wettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 2012 opbouwt, vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak erop is ontstaan.

Net als de huidige regeling lijkt het allemaal simpel en overzichtelijk. Toch vraagt de nieuwe wet om enkele administratieve handelingen. Zo is verval (in de nieuwe wetgeving) sterker dan verjaring (in de huidige wet). Bij verval verliest de werknemer automatisch zijn recht, maar bij verjaring moet de werkgever daar expliciet een beroep op doen.
Terug naar index »

Verder kent de nieuwe wet een paar uitzonderingen:

 • Voor bovenwettelijke dagen die de werkgever toekent, blijft de oude verjaringstermijn van vijf jaar bestaan, tenzij een kortere periode wordt afgesproken.
 • Als de werknemer aannemelijk kan maken dat hij zijn wettelijke vakantiedagen in redelijkheid niet binnen 1,5 jaar heeft kunnen opnemen, geldt voor die dagen ook de verjaringstermijn van vijf jaar.
 • Ziekte alleen is voor dat bewijs niet voldoende: de wetgever gaat er vanuit dat de zieke werknemer re-integreert, en daarbij kan hij best vakantie opnemen.

Terug naar index »

In het decembernummer van het magazine P&Oactueel komt deze nieuwe wet- en regelgeving uitgebreid aan bod. Met praktijkvoorbeelden die aangeven hoe om te gaan met complexe situaties.  

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

91 reacties

 1. Hans van Dongen op

  De nieuwe vakantiedagenwetgeving heeft een administratieve aardverschuiving tot gevolg maar dat dringt nog immer te weinig door bij de werknemers/OR/PVT maar van nog groter belang bij de werkgevers omdat die (eind)verantwoordelijk zijn en blijven voor de goede/correcte/heldere registratie van de verlofrechten, wettelijk en bovenwettelijk.

  Verschil tussen wettelijk en bovenwettelijk in vervaltermijn, verjaringstermijn, wel of niet tijdens dienstverband mogen uitbetalen moet uitgewerkt worden voor de rechten tot en met 2011 en vanaf 2012.

  Een goede registratie is ook noodzakelijk voor de over de kalenderjaargrens 2011/2012 gaande zieke werknemers.

  Zo niet dan zullen discussies onvermijdelijk gaan ontstaan en dan zal de eindverantwoordelijkheid voor een goede registratie en het goede werkgeverschap de werkgever opbreken.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-12-2011

 2. Elke OR kan indien er arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn gemaakt en vastgelegd hiervan afwijken ten voordele van de werknemens

 3. Hans van Dongen op

  @Wilma d.d. 6-12-2011:

  Over de (minimaal) 16 weken zwangerschaps/bevallingsverlofperiode (WAZO) worden sowieso apart vakantierechten opgebouwd en geen vakantiedagen afgeschreven. Het is namelijk wettelijk gezien geen ziek-zijn.

  Over de voor, of over de na de 16 weken vallende ziekteperiodes gelden de bewuste vakantiedagenwetgevingsregels wel weer want dat wordt als ziek-zijn aangemerkt.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-12-2011

 4. Wat betekent e.e.a voor de doorloop van ziekte periode als een zieke medewerker meer dan een maand op verlof gaat?

 5. Vakantie, verlof, ouderschapsverlof e.d. mag geen reden zijn tot hersteldmelding, Oordeel van de bedrijfsarts geldt m.i.

 6. Hans van Dongen op

  Ik heb getracht een handzame (doch helaas toch aardig uitgebreide) samenvatting te maken van de wettelijke hoofdlijnen van, en tips voor met name een nieuwe vakantiedagenregistratie.

  Geef uw e-mail adres door en ik stuur het verhaal in december gratis via de e-mail naar u toe.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 7-12-2011

 7. Wat ik nergen terug kan vinden is hoe om te gaan met medewerkers die dit jaar ziek geworden zijn en dit over het jaar heen blijven. Gelden dan beide regels?

 8. Hans van Dongen op

  @Mariska d.d. 7/12/2012:

  Er zijn verschillende interpretaties mogelijk voor de van 2011 in 2012 voort durende ziektesituaties.

  De meest gevolgde zijn de volgende:

  Bij gedeeltelijke ziekte tot 1-1-2012 gedeeltelijke opbouw conform het oude recht (alleen over het arbeidsgeschiktheidsgedeelte) en vanaf 1-1-2012 volledige opbouw conform het nieuwe recht.

  Bij volledige ziekte hangt het af van de datum van “beter worden” in 2012. Vanaf 1-1-2012 wordt er volledig en onbeperkt in de tijd opgebouwd. Dit in 2012 opgebouwde aantal vakantierechten wordt vermeerderd indien de werknemer voor 1 juli 2012 weer volledig beter is, en wel met het ziektegedeelte en het daarover opgebouwde gedeelte in 2011 vallende in de laatste 6 maanden van de bewuste volledige ziekteperiode (die dus is geeindigd voor 1 juli 2012).

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 8-12-2012

 9. Ava de Graaf op

  Hoe werkt de wijziging voor medewerkers die in maart 2012 twee jaar ziek zijn?
  Mag ik de samenvatting van Hans van Dongen ontavngen?

 10. Hans van Dongen op

  @Ava 8-12-2012:

  Er even brutaal van uitgaande dat het om werknemers gaat die op 1 maart 2012 twee jaar lang volledig arbeidsongeschikt zijn geweest is de tussenstand van de vakantiedagenopbouw op 1 maart 2012: 2 maanden 2012 en 4 maanden 2011, dus over max 6 maanden opgebouwd (pas bij een volledig herstel of een einde dienstverband kan het definitieve verhaal opgesteld worden).

  Stuur mij via de e-mail van mijn website uw mailadres,en dan kan ik u de info verstrekken.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 8-12-2011

 11. Beste Hans, ook ik ontvang graag je samenvatting.

  Ik ben vooral geinteresseerd in stuk met reintegratie in 2011 met doorloop 2012 en mogelijk 100% hersteld maart -april 2012

 12. Hans van Dongen op

  @Ava d.d. 8/12 en @Jet d.d. 11/12: stuur mij uw e-mailadres via de link van de website van steunpuntarbeidszaken.nl dan kan ik u de samenvatting op hoofdlijnen plus tips sturen.

  Groet,
  Hans van Dongen / 11-12-2011

 13. Graag ontvang ik ook een interpretatie aangaande langdurig ziek zijn en zelfs “slapend” dienstverband met persoon in WIA/WGA en een WAZO die overgegaan is in langdurig ziek en het eventueel vervallen van alle vakantiedagen (ADV uit hun beider verleden zijn nu herschreven als gewoon verlof)

 14. Hans van Dongen op

  @Twan d.d. 13/12; @Ava d.d. 8/12 en @Jet d.d. 11/12: stuur mij uw e-mailadres via de link van de website van steunpuntarbeidszaken.nl dan kan ik u de samenvatting op hoofdlijnen plus tips sturen.

  Groet,
  Hans van Dongen / 14-12-2011

 15. Sharon Buizer op

  Beste Hans,

  Graag zou ook ik de samenvatting ontvangen. Bij voorbaat dank.

  Groet,
  Sharon Buizer

 16. Sharon Buizer op

  Wij geven onze medewerkers al jaren de kans om ??n keer in de zoveel jaar vakantiedagen te sparen voor een reis van langere duur. Bijv: een reis naar Australie van 5 weken.
  Kan iemand mij vertellen hoe, met het vervallen van de wettelijke dagen na een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak er op is ontstaan, ik ervoor kan zorgdragen dat deze regeling in stand te houden is? Is dit administratief te ondervangen?

  Groet,
  Sharon Buizer

 17. Hans van Dongen op

  @Sharon d.d. 15/12:

  De vervaltermijn van 6 maanden geldt alleen voor de wettelijke minimum vakantierechten die vanaf 1-1-2012 worden opgebouwd. Dus niet voor de dagen t/m 2011, noch voor de bovenwettelijke dagen vanaf 1-1-2012.

  Het is echter wettelijk gezien mogelijk, en zeker daar waar er een bepaalde goede reden voor is (een wereldreis etc), om de vervaltermijn van 6 maanden in overleg (schriftelijk doen dus) op te rekken naar 12 maanden of naar 24 maanden.

  Deze (in casu individuele) afspraak kan dan gewoon op de werknemersvakantiekaart aangetekend worden in die zin dat bij het bewuste wettelijke minimum vakantiesaldo niet de 6 maanden vervaltermijn, maar de langere vervaltermijn wordt gesteld.

  Met vriendelijke groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 15-12-2012

 18. E. Vissenberg op

  Beste meneer van Dongen,
  ook ik zou graag van u per mail het overzicht willen ontvangen.
  Bij voorbaat dank.

 19. Hallo Hans,
  ik vind het een prachtig gebaar om nadere uitleg te geven via mail.
  Graag ontvang ik de nadere uitleg per mail.
  m.vr. groeten

 20. Hans van Dongen op

  Aan allen die de samenvatting op hoofdlijnen in december gratis willen hebben, gelieve hun e-mail adres wel te op te geven!

  Hans van Dongen / 18-12-2011

 21. Ronald Witte op

  Dag hans,

  Ook ik ontvang graag jouw samenvatting. Bij voorbaat dank.

  Vr. groet, Ronald Witte

 22. Michel.E.J,Bekkers op

  Beste Hans
  Ik zoe graag deze Vacantie regeling 2011/2012 van u ontvangen inverband mijn vrijwilligers werk alk kaderlid en info FNV Bouw ten behoeve voor vragen te kunnen beantwoorden als een werknemer om uitleg vraagt over deze nieuwe materie
  Groeten
  Michel.

 23. Annelien Lewin op

  Beste Hans,

  Graag ongvang ik ook jouw samenvatting. Alvast dank!

  Mvgr
  Annelien

 24. Robert de Bie op

  Geachte heer van Dongen,

  Graag ontvang ik de samenvatting m.b.t. de nieuwe regelgeving van de vakantiedagen.

  emailadres: r.debie@itsme.eu

  Vriendelijk bedankt, Robert de Bie

 25. vraagje
  de vrije dagen dienen in1-1-2012 in de eerste 6 mnd opgenomen te worden.
  zijn dit de dagen die je hebt over hebt van 2011 of gaat de regeling pas in vanaf 2012. hans ook graag je uitleg via de mail.
  j.borrenbergen@chello.nl
  mag je als werkgever daaraan tornen bv van 6mnd 3 mnd maken?

 26. Hans van Dongen op

  @Jaklien d.d. 21/12:

  de 6 maandsvervaltermijn voor de wettelijk minumum aantal vakantiedagen geldt pas voor de minimum aantal vakantiedagen van 2012 die dus voor 1-7-2013 genoten moeten worden.

  De 6 maanden vervaltermijn geldt dus niet voor de dagen van de opbouwperiode t/m 2011.

  De werkgever mag overigens geen kortere vervaltermijn dan die 6 maanden vast stellen. In overleg kan wel tot een langere vervaltermijn overgegaan worden.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 21-12-2011

 27. hans
  mag de werkgever de vakantiedagen van 2011 laten vervallen na het 1ste kwartaal van 2012.
  zou het ook mogelijk zijn om je samenvatting via mijn mail te ontvangen.alvast bedankt

 28. Hans van Dongen op

  @Jaklien 21:32 uur:
  Een werkgever kan de 2011 vakantierechten niet vervallen verklaren voor het tweede kwartaal 2012.
  “Sam” komt morgen via de mail.

 29. Erik de Vries op

  Beste Hans, het lijkt er op dat iedereen zonder enig kritisch nadenken achter je aan loopt. Wat is overigens je eigen standpunt ten aanzien van de nieuwe wet gezien de in je reactie van 8 december genoemde situatie?

  Een minder werknemers maar meer werkgevers vriendelijk standpunt is het volgende. De nieuwe wet gaat in per 1/1/2012. Met deze wet is de oude wet van ‘slechts opbouw vakantiedagen in de laatste 6 maanden van ziekte’ komen te vervallen. De nieuwe wet kent geen terugwerkende kracht en er is ook geen overgangsrecht.

  Mijns inziens is de stelling houdbaar dat een zieke werknemer die dat al was v??r 1/1/2012 en op bijv. 1 mei 2012 beter wordt, slechts vakantiedagen heeft opgebouwd vanaf 1/1/2012, en dus over 4 maanden.

  Wie kan onderbouwen waarom in dit geval opeens de 6 maanden termijn van de oude wet gehanteerd zou moeten worden?

  Erik de Vries
  juripal.nl

 30. saskia van amersfoort op

  Beste Hans,

  Graag zou ik jouw samenvatting toegezonden willen krijgen (svanamersfoort@hotmail.com). Alvast heel erg bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Saskia

 31. Natasja de Bruin op

  Wie helpt mij aan het artikel (pdf) over ‘vakantiedagenopbouw en ziekte’ uit P&O actueel magazine van december 2011. Alvast Prettige jaarwisseling

 32. Hans van Dongen op

  @ Erik d.d. 29/12: Beste Erik.

  Ik mag hopen dat niet iedereen klakkeloos achter mij aanloopt. En dat verwacht ik ook niet van degenen die o.a. op en via dit forum op zoek zijn naar zo veel als mogelijk helderheid, visies en ervaringen om hun eigen beeld te vormen en besluit te nemen.

  Ik mag ook hopen dat iedereen (werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers) tijdig nadenkt over het onderwerp van de nieuwe vakantiewetgeving 2012. En gelukkig, iedereen die tot nu de moeite neemt om bijv op P&O Actueel informatie te bekijken en/of een vraag te stellen, denkt in ieder geval tijdig na over het onderwerp en verdient in mijn ogen een reactie waar de persoon in kwestie mee moet doen wat hij/zij er mee denkt te moeten doen gelet op alle gegevens die hij/zij inmiddels heeft vergaard en nog gaat vergaren over het onderwerp.

  Op 8 december heb ik Mariska mijn reactie gegeven op een logische en goede vraag over ?van 2011 in 2012 door lopende ziektegevallen? en aangegeven dat hier meerdere uitlegmogelijkheden zijn, juist omdat, zoals u ook aangeeft, de wetgever hier niet een mooi waterdicht verhaal voor in het leven heeft geroepen.

  Er zijn voor van 2011 in 2012 door lopende ziektesituaties op zijn minst vier oplossingen mogelijk sommige voordelig voor werknemers en sommige, zoals u die in uw bericht van 29/12 verdedigt, voordelig voor de werkgever. Er zijn ook ambtenarenrechters geweest die (in afwijking van de wetgever!) wel terugwerkende kracht aan de vakantiewetgeving 2012 hebben gegeven. Je kunt dus, helaas in mijn ogen, op dit moment vele kanten op.

  En de kant die ik het meest aannemelijk (en ook redelijk en verdedigbaar acht) is overigens de uitleg die ik ook op 8 december heb aangegeven. De kalenderjaaroverschrijdende volledig zieke werknemer gaat er hierbij niet sterk op vooruit noch sterk op achteruit, en hetzelfde geldt voor de werkgever.

  Volledig ziek van bijv. 1-9-2011 t/m 30-4-2012 (dus 8 maanden volledig ziek) betekent niet zoals u suggereert dus ?over max 6 maanden oud-2011-recht opgebouwd?, maar over de 4 maanden in 2012 conform de nieuwe wet opgebouwd en over de 2 maanden in 2011 (nov + dec 2011) conform het oude recht opgebouwd. De oude wettelijke opbouwregeling stopt dus per 1-1-2012 maar de daaronder in 2011 opgebouwde rechten vervallen, in de in mijn ogen meest aannemelijke en redelijke uitleg, niet.

  Het oude 2011-recht kent ook geheel geen vervaltermijn en ?verval? is ook niet met de nieuwe wetgeving voor de oude 2011-rechten ingevoerd, dus lijkt het mij niet aannemelijk dat buiten de oude en nieuwe wet om er plotseling wel op 31-12-2011 dagen van 2011 zouden vervallen. Een verval van 2011-rechten die in uw uitleg bij volledig zieke (en dus ook bij gedeeltelijk ziekte en volledig gezonde personen?) zich wel zou voordoen. Een mogelijke uitleg dus, maar niet een die mijn voorkeur heeft.

  Prettige jaarwisseling aan allen.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 30-12-2011

 33. Hester ten Hoope op

  Beste Hans,
  Ook ik zou heel graag de samenvatting ontvangen.
  Groet,
  Hester ten Hoope

 34. michel van emer op

  beste hans,
  Ik wil graag de samenvatting ontvangen
  Met vr groet

  Michel van Emer

 35. Weet iemand in hoeverre deze wetgeving ook van toepassing is op gemeente ambtenaren?
  en zo niet: wat is dan de vervaltermijn van vakantierechten voor gemeenteambtenaren?

 36. Beste Hans,

  Hoewel we dachten goed voorbereid te zijn dienen de eerste discussies zich aan. Ik zou heel graag jouw samenvatting ontvangen. Mijn emailadres is: bianca.houtsma@arcelormittal.com Alvast bedankt,

  Met vriendelijke groet,

  Bianca

 37. Hallo Hans,

  Ik weet het, ik weet het, december is al even voorbij, maar zou ik toch de samenvatting nog mogen krijgen?

  Groetjes,
  Nely

 38. Hoe om te gaan met ziek op een verplichte vrije dag? Mogen er vakantie-uren afgeschreven worden?
  Een redenatie kan zijn dit er vakantie-uren afgeschreven worden, omdat er geen reintegratiemogelijkheden zijn, omdat het bedrijf dicht is. Dit geldt ook voor medewerkers die liever gewerkt hadden die dag.
  Een andere redenatie kan zijn dat hetzelfde geldt als bij normale vakantie, als een werknemer onverwacht ziek wordt, dan geldt ziekte en geen vakantie.

  graag jullie mening.

  groetjes,
  Brechje

 39. Ton van Gaalen op

  graag ontvang ik de samenvatting.
  Nog een vraag: hoe zit het met ziekte tijdens vakantie (dus gezond op vakantie en dan ziek worden)

 40. Barbara van de Logt op

  Is het zo dat je als je ziek bent ook vakantiedagen moeten opgenomen worden als je op vakantie gaat? ik heb een hersenschudding gehad en werk ik niet volledig maar moest ik wel vakantie opnemen toen ik een weekje weg was volgens mijn werkgever. Klopt dit??

 41. Gea Horst op

  ik zou graag de samenvatting ontvangen. Hoe om te gaan met medewerker die op 1 maart 2011 ziek is geworden en de verwachting is dat zij niet zal herstellen voor 1 maart 2013. Deze medewerker vraagt nu wat haar opbouw is over 2011 m.b.t. vakantiedagen.

 42. @ Barbara: is medewerker volledig ziek? Dan over 2011 niets, volledige opbouw vanaf 1-1-2012 tot 1 maart 2013 mocht in wetgeving en ziekteperiode en percentage arbeidsongeschiktheid tussendtijds niets veranderen

 43. Har Savelkoul op

  Beste Hans, graag zou ik de samenvatting van jou willen ontvangen. We moeten nog steeds een nieuwe vakantieregeling opstellen en daarbij zou dit volgens mij goed kunnen helpen. heel wat vragen die in deze reacties gesteld zijn blijken nog steeds relevant. Bij voorbaat bedankt en met vriendelijke groet.

 44. Beste hans
  Ik ben 26-03-2012 ziek tot heden en ik heb ongeveer 165 uur vakantiedagen omdat ik thuis ben kan mij dagen niet op maken ik wil dat ze me uitbetallen maar de werkgever zegt dit bovenwetelijk vakantiedagen dit word niet uitbtaald kan ik aub samenvating onvangen over
  Alvast bedank
  Groeten mohib

 45. Beste Hans,
  Ook ik zou de veelbesproken samenvatting graag willen ontvangen.
  Dit in verband met een zieke werknemer in de overgang van 2011 naar 2012, Opbouw vrije dagen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (2011/2012) en hoe om te gaan bij opname vrije dagen bij gedeeltelijk arbeidgeschikt zijn (2011/2012).
  Mijn mailadres is: repevetwee@hotmail.com

  Met vriendelijke groet,
  Ren?

 46. iedereen dank voor jullie e-mail adres! weer wat adresjes voor mijn spam! 🙂

  serieus, dit is natuurlijk niet zo slim, hou je email priv? en stuur het naar Hans via de link die hij gaf

 47. Nisha Sagoenie op

  Als er geen onderscheid is op de verlofkaart tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen, mag je dan ook de vakantiedagen per 1 juli laten vervallen?
  Of dien je in het kader van goed werkgeverschap je medewerkers te informeren en ook nog een keus aan te bieden?