Vakantiewetgeving aangepast

17

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin staat dat langdurig zieken voortaan recht hebben op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Hiervoor zal de bestaande regeling voor vakantie en verlof aangepast worden.

In Nederland is het nu zo dat langdurig zieke werknemers minder vakantiedagen opbouwen. De wijziging is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever(s) en werknemer(s) kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

17 reacties

 1. Verkeerd voorstel.. Stuwmeer bij langdurig zieken zal alleen maar toenemen. Daarnaast zal een langdurige zieke niet in staat zijn om de dagen op te nemen. Conclusie: Meer administratie, verkeerde prikkel, Creeert een stuwmeer, verslechtert de balanspositie ivm hogere voorzieningen.. Slecht plan..

 2. Slecht voorstel; werkgevers betalen eerst langdurig het loon door en moeten de kosten dragen voor re?ntegratie. Als werknemer re?ntegreert volgt nog eens een lange improductieve periode omdat werknemer dan zijn verlofstuwmeer aanspreekt. Komt werknemer niet terug, dan moet het stuwmeer uitbetaald worden. Zus zowel ziekte als verlof voor rekening werkgever. Wat mij betreft mag de regel “geen arbeid, geen loon (tenzij ziek)” worden uitgebreid tot “geen arbeid; geen verlof, geen loon (tenzij ziek)” waarbij de uitzondering tijdens ziekte alleen geldt voor het loon, niet voor het verlof.

 3. Truus Meijerink op

  Met vorige reacties eens. Duidelijk is dat opname van verlof bovenaan de agenda moet staan. Niet laten staan “omdat het zo lastig is”, duidelijkheid voorop: binnen vaste termijn ?pnemen die vakantiedagen!
  Zo dam je de stuwmeren tenminste nog een beetje in.

 4. Als langdurig zieken dezelfde vakantiedagen opbouwen als zieken, zou het logisch zijn dat als een langdurig zieke op vakantie gaat, dit ook van zijn vakantiedagen af moet gaan en dit niet meer onder ziektedagen valt als voorheen.
  Hierover wordt in bovenstaand artikel niet gerept. Ik zou graag weten of dit dan ook wijzigt. Als dat zo is, wordt het een ander plaatje.

 5. Inderdaad. Ik kan het alleen begrijpen als er dan ook verlof ingehouden mag worden als iemand ziek is.

 6. M.i. ook geen goed plan.
  Het bedrijf waar ik werk houdt echter al vakantiedagen in als een medewerker tijdens ziekte met vakantie gaat, indien een medewerker hier niet mee accoord gaat geeft de werkgever geen accoord voor de vakantie.

 7. Arbeidsongeschikt betekent n?et per definitie vakantieongeschikt: als de medewerker die arbeidsongeschikt is, aangeeft met vakantie te willen gaan, dan is hij vakantiegeschikt en worden zijn snipperdagen gedurende de vakantieperiode afgeschreven. In geval van collectieve bedrijfsvakantie zijn alle medewerkers vrij en worden er snipperdagen afgeschreven. Alleen bij die medewerker waarvan de bedrijfsarts bepaalt dat de betrokken medewerker vanwege zijn arbeidongeschiktheid geen vakantie genieten kan, worden geen snipperdagen afgeschreven.

 8. In grote lijnen eens met alle reactie:

  als motivering, dat een zieke zijn vakantiedagen opneemt als hij/zij met vakantievertrekt om reden, dat dit rechtvaardig is naar de collega, die werkt en mogelijk harder moet werken en wel zijn vakantiedagen dient op te nemen. En de zieke komt terug en kan dan volop en langer genieten van vakantiedagen.
  Valt niet te verkopen en te rijmen.

 9. Ik vergat bij mijn reactie op te nemen, dat de medewerker, die ziek en arbeidsongeschikt is, ten alle tijde TIJDIG de leidinggevende/werkgever om toestemming dient te vragen of hij/zij met vakantie mag gaan. De leidinggevende vraagt dan tijdig advies aan bij de bedrijfsarts van de Arbodienst of het herstel van de arbeidsongeschikte medewewrker niet in de weg staat. Indien de bedrijfsarts positief adviseert, dan staat de weg open om met open vizier met de arbeidsongeschikte medewerker af te stemmen, dat hij/zij toestemming heeft en dat zijn vakantiedagen worden afgeboekt. Een voorwaarde is, dat u een goede arbodienst heeft met een kordate bedrijfsarts! Alle waarde voor zijn geld.

 10. Kan een Arbo Arts c.q. werkgever een vakantie weigeren….ik wil op 17 juli met vakantie maar arbo arts / werkgever wil eerst de uitspraak van het uwv afwachten wat betreft mijn wia aanvraag…terwijl het uwv van mijn vakantie afweet….ik heb mijn vakantie per mail doorgegeven op 8 juni en krijg vandaag telefonisch te horen dat ze dit weigeren…kan dit…???

 11. Als reactie op het tweede gedeelte van het bericht. Het was mij toch al niet duidelijk waarom werknemers maximaal vijf jaar lang vakantiedagen kunnen ophopen om daarvoor een hele lange vakantie of studievakantie op te nemen. Men zou iedere werknemer moeten verplichten minimaal een x aantal dagen/weken op te laten nemen. Dat is goed voor iedereen (werkgever en werknemer) Hoe dat dan verdeeld wordt kan altijd in overleg, maar een minimaal aantal vakantiedagen/-weken verlaagt het ziekteverzuim, verhoogt de motivatie en geeft intern ook aan wat er blijft liggen aan werk. En dat zorgt er weer voor dat we efficienter kunnen gaan werken

 12. Verlof opbouwen prima, maar dan ook opnemen in ziekteperiode. Voorkom je het stuwmeer. Verplichte opname van wettelijke vakantieuren prima! Daarnaast regelen dat een mdw een bepaald max aan uren mee mag nemen van de overige uren.

 13. Ik lees hier alleen maar standpunten gezien vanuit de werkgever. Allemaal logische en begrijpelijke standpunten. Het financierings verhaal is iets wat nog geregeld zou moet worden. Echter vanuit de werknemer gezien. Als je bijvoorbeeld kankerpatient bent en je zou eventueel een paar dagen op vakantie kunnen gaan, dan zit je waarschijnlijk niet hetzelfde in je vel als iemand die volledig gezond is en frank en vrij alles kan doen. Om na een periode van ziekte, zonder vakantie er weer flink tegen aan te gaan is waarschijnlijk een utopie voor velen. Een eventuele vakantie om bij te tanken en nieuwe energie op te doen zodat duurzame re?ntegratie mogelijk is, is voor collega’s ook beter lijkt mij. Ziekte is geen verlof. Dat is in sommige gevallen een zware belasting voor lichaam en geest. Daarom is er ook een uitspraak gekomen op Europees niveau omtrent dit onderwerp. Alleen volledig gezonde mensen kunnen zo’n uitspraak niet begrijpen.

 14. Wat een waardeloos idee. Waar blijft het principe ‘werken loont’? Zoals gewoonlijk is de werkende Nederlander weer de pineut. Daar wordt ik nou ziek van….. Van mij mag het allemaal wel een onsje minder met onze verzorgingsstaat, dit zijn ‘luxe pakketten’.

 15. Vergeet ook niet dat er bedrijven zijn waarbij het werk niet kan blijven liggen. Neem b.v. kleine winkels en ambachtelijke bedrijven zoals bakkers enz. De collega’s moeten daar extra werken als er iemand uitvalt en dat is een grote belasting

 16. Thomas W. Morrissey op

  Ik ben het helemaal eens met het voorstel van Donner/Ballin onder de voorwaarde, dat art. 7:638 BW grondig gewijzigd wordt. Het betreffende wetsartikel dient dwingend rechtelijk verklaard te worden met de strekking dat de wens van de weknemer m.b.t. het tijdstip en duur van het op te nemen vakantietegoed in welke vorm dan ook ? uren zowel als dagen – wordt altijd gehonoreerd ongeacht de impact op de bedrijfssituatie. Tegelijker tijd dient de Wet arbeid en zorg uitgebreid te worden met de wettelijke verplichting tot 100% loonsdoorbetaling voor alle daarin genoemde verlofsoorten.

 17. Ik vind het een verkeerde voorstel omdat werkgevers gaan klagen dat dan een wetsvoorstel moet komen om te voorkomen dat de werknemers teveel dagen zouden hebben. Men heeft er recht op en zij mogen zelf gaan bepalen wat men met de dagen gaan doen. Gewoon vijf jaar geldig en daarna ben je de dagen kwijt van de eerste jaar.Laten zoals het was.