Uittocht personeel onderwijs en overheid

0

Zeven van de tien mensen die nu in het onderwijs of bij de overheid werken, zijn daar in 2020 vertrokken. Dat is voor een groot deel het gevolg van pensionering (drie op de tien).

Het wordt moeilijk om voldoende en geschikte opvolgers te krijgen. Continuïteit en kwaliteit van onderwijs en overheidsdiensten lopen risico als er niet nu al maatregelen worden bedacht en getroffen.

Dit blijkt uit de gezamenlijke toekomstverkenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO). Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) stuurde het stuk woensdag aan de Tweede Kamer.

Oplssingen zoeken wordt een complexe zaak. Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs moeten als gevolg van de economische crisis uitgaan van krappere budgettten. Er moet echter voorkomen worden dat noodzakelijke kortetermijnmaatregelen de problemen op langere termijn verergeren, benadrukken de onderzoekers.

,,Bezuinigingen kunnen tot gevolg hebben dat er een tijd lang geen ruimte is om nieuwe mensen aan te nemen. Dit komt neer op een verdere vergrijzing van het personeelsbestand bij de overheid en in het onderwijs.” Bezuinigingen die leiden tot minder ruimte voor loonsverhogingen, verergeren (dreigende) personeelstekorten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.