Uitleg van begrip verlofdagen in een vaststellingsovereenkomst

2

Het is niet alleen belangrijk om zaken juridisch correct vast te leggen, het is minstens zo belangrijk om te checken of de betrokken partijen hetzelfde bedoelen en beogen. In dit geval ging het om het begrip verlofdagen. De werkgever en werknemer werden het niet eens over wat daar nu precies onder viel. De rechter legde het begrip uit aan de hand van het Haviltex-criterium: wat mochten partijen van elkaar verwachten en wat dachten de partijen dat het begrip betekende?

De situatie

Een machinist wordt half september op staande voet ontslagen wegens werkweigering. Als het ontslag later wordt ingetrokken, vragen de werkgever en de werknemer de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden per eind december. De werkgever moet tot die datum gewoon  loon betalen. In een vaststellingsovereenkomst leggen ze vast dat de werknemer niet meer hoeft te werken en dat hij in ruil daarvoor zijn tegoed aan verlofdagen inlevert. De werknemer heeft naast een aantal bovenwettelijke vakantiedagen en vrij opneembare roostervrije dagen ook nog een tegoed ter waarde van 54 dagen in het tijdspaarfonds.

De vraag

De werknemer dacht dat hij alleen afstand deed van de bovenwettelijke vakantiedagen en de roostervrije dagen en niet van zijn tegoed in het tijdspaarfonds. De werkgever heeft deze dagen wel verrekend in de eindafrekening. De werknemer wil dat dit tegoed alsnog wordt uitbetaald.

Het oordeel

De rechter geeft aan dat het geschil gaat over de uitleg van het begrip verlofdagen in de vaststellingsovereenkomst. Die uitleg moet plaatsvinden aan de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat de partijen voor betekenis aan het begrip gaven toen zij de overeenkomst tekenden, en wat zij van elkaar mochten verwachten. In dit geval hoefde de werknemer er niet van uit te gaan dat de term ‘verlofdagen’ ook de tijdspaarfondsdagen betrof. Een tegoed in een tijdspaarfonds valt weliswaar niet onder de uitbetalingsverplichting van vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst maar de werkgever had hem er uitdrukkelijk op moeten wijzen als de tijdspaarfondsdagen ook onder de afspraak vielen, ook omdat het om een zeer groot aantal dagen ging.

Bron: LJN BI2369
Procedure: enkelvoudig – eerste aanleg
Datum: 28-04-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. saskia I Timmerman-Borst op

  ben het er mee eens dat er veel fouten in
  zitten in een arbeidsovereenkomst.
  Voorbeeld als de jongste dochter van een
  werknemer gaat huwen daar behoort hij
  bijzonder verlof voor te krijgen toch?.
  Het is directe bloedlijn.

 2. Ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal wat dit met de arbeidsovereenkomst te maken heeft. Het recht op bijzonder verlof wordt in principe vastgelegd in de van toepassing zijnde CAO. In het geval van huwelijk van een kind staat hier doorgaans inderdaad 1 dag bijzonder verlof voor. Indien er geen CAO van toepassing is en dit recht is ook niet in een andere regeling (of de individuele arbeidsovereenkomst) opgenomen is dit volgens mij ter beoordeling van de werkgever.