Toeslagenwet (TW)

0

De Toeslagenwet verleent toeslagen aan bepaalde uitkeringsgerechtigden tot het sociale minimum.

Bij de Toeslagenwet gaat het om een aanvulling op de uitkering van mensen die op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet Arbeid en Zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wajong een uitkering hebben die onder het sociale minimum blijft.

Hoogte toeslag

In Nederland kennen we het sociaal minimum. Dit is het bedrag dat minimaal nodig is om van te kunnen leven. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het sociaal minimum is minimaal 70% en maximaal 100% van het minimumloon . De hoogte hangt af van leeftijd en leefsituatie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.