Let op deze tips bij het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden

0

Onder omstandigheden is het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden toegestaan. Een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden bij het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

1. Neem een eenzijdig wijzigingsbeding op

Neem een eenzijdig wijzigingsbeding (ex art. 7:613 BW) op in de arbeidsovereenkomst. Doe dit voordat u de werknemer aanneemt. Als u het tijdens het dienstverband wilt wijzigen, dan geldt het opnemen van het beding in de arbeidsovereenkomst als een wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Voor die wijziging moet u dan toestemming hebben. Uiteraard moet ook een éénzijdig wijzigingsbeding aan eisen voldoen.

2. Geen eenzijdig wijzigingsbeding? Doe een drievoudige redelijkheidstoets

Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, kan de werkgever de arbeidsvoorwaarde wijzigen als de wijziging de drievoudige redelijkheidstoets doorstaat:

  1. Heeft de werkgever een redelijke grond om aan de werknemer voor te stellen om de arbeidsvoorwaarde te wijzigen? Bijvoorbeeld: heeft hij voldoende zwaarwegende argumenten voor het afschaffen van de bonusregeling?
  2. Is het door de werkgever gedane voorstel aan de werknemer redelijk? De belangen van de werknemer moeten zo min mogelijk worden geschaad. Bijvoorbeeld: het bieden van een financiële compensatie, bijvoorbeeld in de vorm van een loonsverhoging, kan het voorstel om een bonusregeling af te schaffen redelijk maken.
  3. Kan aanvaarding van de wijziging in redelijkheid van de werknemer worden gevergd? Mag, gezien alle omstandigheden, van de werknemer worden verwacht dat hij het wijzigingsvoorstel accepteert.

Als deze drie vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoordt, is aan de drievoudige redelijkheid voldaan en mag de werkgever de arbeidsvoorwaarde wijzigen.

3. Neem voldoende tijd voor een wijziging

Maak de wijziging op tijd kenbaar, zodat er tijd over is voor wijzigingen aan uw eigen voorstel. Een wijziging van een arbeidsvoorwaarde moet worden voorbereid en kan niet op stel en sprong worden doorgevoerd. Een te snel doorgevoerde wijziging, met weinig inspraak voor de werknemer, wordt niet snel als redelijk aangemerkt. Maak een (tijds)planning. Doe het voorstel voor de wijziging bij voorkeur schriftelijk.

4. Overleg met de werknemer

In overleg gaan met de werknemer helpt. Maak uw voorstel niet alleen kenbaar aan de werknemer, maar ga daadwerkelijk met hem in overleg. Zo is de kans op succesvolle doorvoering van de wijziging (uiteindelijk) groter. De werknemer heeft immers inbreng gekregen en voelt zich gehoord.

Meer weten over wijzigingen arbeidsvoorwaarden?

27 maart geeft arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen een webinar over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden. In het webinar is aandacht voor het eenzijdig wijzigingsbeding, het wettelijke instructierecht van de werkgever en zullen de meest actuele uitspraken op het terrein van gewijzigde arbeidsvoorwaarden besproken worden.

Meer informatie & aanmelden

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.