Teamleren leidt tot betere prestaties

1

Wanneer leidinggevenden inzetten op teamleren, dan stijgen de prestaties van individuen en teams.

Dat blijkt uit het proefschrift ‘Team learning behaviors, role stress and performance in project teams’, waarop Chantal Savelsbergh afgelopen donderdag promoveerde aan de Universiteit van Tilburg.

Savelsbergh is het onderzoek vanuit eigen interesse naar teamfunctioneren begonnen: ‘Er wordt vaak de nadruk op gelegd dat mensen in een team zo anders zijn, maar ondanks die verschillen moet je er toch samen iets van zien te maken. Johan Cruyff vindt dat het verschil tussen 11 sterspelers en een team. Dat ben ik met hem eens. In mijn proefschrift heb ik onderzocht welk gedrag nodig is om van losse professionals een team te laten ontstaan.’

Teamleergedrag

Wat is dat nu eigenlijk, teamleergedrag? ‘Naast het alleen leren, bestaat er ook nog zoiets als gezamenlijk leren. Als je op een voetbaltraining oefent om elkaar de bal toe te spelen, heb je daar ook elkaar voor nodig.’
Uit het onderzoek van Savelsbergh blijkt dat er een aantal gedragingen zijn die het leergedrag vormen. ‘Dat is dus het leervermogen van een team.’

 1. Luisteren naar elkaar. Het verkennen van elkaars perspectief, zonder vooringenomenheid en eigen belangen. Met open vragen en nieuwsgierigheid ben je op zoek naar andermans inzicht.
 2. Het samen kunnen komen tot een gedeelde visie. Het samen ontdekken wat er nu eigenlijk aan de hand is.
 3. Elkaar vertellen over zelf gemaakte fouten, zowel individuele als collectieve en dat vervolgens analyseren. Je probeert te achterhalen wat er nu is misgegaan om er voor later iets van te leren.
 4. Reflecteren op het resultaat en op het proces. Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Hoe hebben we dat gedaan?
 5. Wanneer je denkt dat iets voor verbetering vatbaar is, dan probeer je dat (bijvoorbeeld middels een experiment) te doen. Je gaat dus niet door op de oude voet, maar probeert eens iets nieuws, en meet daarvan de effecten.
 6. Je vraagt feedback aan elkaar én aan de betrokken stakeholders. Daarvoor zijn drie belangrijke vragen: Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wat verwachten die van ons? Hoe vinden ze dat wij het daarin doen?

Teamleren

De vraag is natuurlijk wat zulk gezamenlijk leergedrag nu eigenlijk oplevert. ‘Het is moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen, maar uit een van de twee onderzoeken die ik heb gedaan, komen wel duidelijke cijfers naar voren. Wanneer het leergedrag met bijvoorbeeld 1 punt toeneemt, dan neemt de teamprestatie toe met bijna 0,6. Dat is behoorlijk veel. Bovendien worden de individuele prestaties van mensen voor maar liefst een kwart verklaard door het teamleergedrag.’

Druk, druk druk

Veel projectmanagers die de promovenda interviewde, onderkenden de noodzaak wel van teamleergedrag, maar gaven aan dat ze er nu even moeilijk tijd voor konden vrijmaken. De stress van de waan van de dag leek in de weg te zitten. Het onderzoek bevestigde dit vermoeden, dat in stressvolle teamomstandigheden, voortkomend uit overbelasting of een onduidelijke of conflicterende teamopdracht, teamleergedrag kunnen belemmeren. Juist dan is het dus van belang dat teamleiders bewust tijd claimen op de agenda voor teamleergedrag. Even een moment voor feedback en reflectie kan de stress doen verminderen en de teamprestaties verhogen.
‘Je hebt grofweg twee leidershapsgedragingen: taakinhoudelijk en persoonsgericht leiderschap. Die laatste is natuurlijk veel effectiever als het gaat om teamleren, en dat erkennen leidinggevenden ook wel, maar ze zeggen ook dat het nu even niet zo goed uitkomt. Wanneer er sprake is van overbelasting, is dat een belangrijke hinderpaal omdat ze niet de mentale ruimte vrij kunnen maken voor teamleren.’

Onderzoek

Savelsbergh komt tot haar conclusies op basis van empirisch onderzoek (vragenlijsten, interviews) onder projectteams in de sectoren bouw, infra, utiliteit en ICT, in combinatie met een literatuurstudie.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.

1 reactie

 1. Hoi Basti,
  Leuk geworden!!
  Ik stuur je nog de link door vandaag waar het de samenvatting staat van het proefschrift!
  Veel groeten
  Chantal