Te lange reistijd belangrijkste afhaakfactor bij baankeuze

2

Zes op de tien personen uit de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking noemen een te lange reistijd de nummer één reden om niet voor een werkgever te kiezen. Daarna spelen (een minder dan marktconform) salaris en het ontbreken van een goede eerste indruk een belangrijke rol in de keuze.

Het gebrek aan mobiliteit, zowel op de weg als op de huizenmarkt, remt de arbeidsmarktactiviteit en maakt dat de wervingscirkel van werkgevers in 2015 tot 55% kleiner wordt. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group – in opdracht van succesvolwerven.nl – uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarin 2010 ruim 15.000 personen zijn ondervraagd.

Mobiliteit is het grootste probleem bij het aantrekken van nieuwe werknemers
Als belangrijkste reden niet te kiezen voor een werkgever noemt de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de tijd die het kost om de afstand tussen woonplaats en werk te overbruggen. Hiermee is reistijd al meerdere jaren achtereen voor werknemers de belangrijkste afhaakfactor. Naar verwachting zal reistijd ook de komende jaren het grootste knelpunt voor werknemers blijven. Het vormt een onderdeel van de algehele mobiliteitsproblematiek in Nederland: de files waardoor de reistijd voor eenzelfde reis zal toenemen van 60 naar 80 minuten (bron: Mobiliteitsbalans, 2010) en de sterk afgenomen verhuisbereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit.
Dit resulteert in kleiner wordende wervingscirkels voor werkgevers. Naar verwachting zal het wervingsgebied in 2015 tot 55% kleiner worden. De regionale arbeidsmarkt zal daardoor nog verder aan belang winnen.
Naast mobiliteit haken veel werknemers af op het salaris en een slechte eerste indruk. “Veel werkgevers hebben dan ook geen wervingsprobleem”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. “Veel werkgevers hebben een organisatieprobleem doordat zij bijvoorbeeld het aannameproces slordig invullen. In dat geval verlies je talent, nog voordat je het kunt aannemen.”

Totaal Mannen Vrouwen
Lange reistijd 58% 54% 61%
Salaris (minder dan marktconform) 54% 58% 49%
Geen goede eerste indruk 47% 46% 48%
Geen goede naam/imago in de markt 31% 32% 31%
Onregelmatige werktijden 24% 23% 25%
Geen parttime mogelijkheden 22% 9% 36%
Formele bedrijfscultuur 20% 22% 19%
Niet goed/makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 20% 16% 24%
Niet maatschappelijk verantwoord ondernemen 18% 18% 17%
Veeleisend/hoge standaard 18% 15% 20%
Lange sollicitatieprocedure 13% 16% 10%
Flexibele werkplekken/geen vaste werkplek 11% 9% 13%
Geen diversiteit in personeelssamenstelling 7% 7% 6%
Geen goede website 3% 4% 2%


Vrouwen kritischer dan mannen bij hun keuze voor een werkgever
Mannen en vrouwen verschillen in het afhaken op een werkgever met name op de mogelijkheid om parttime te werken. Zo geeft ruim één derde van de vrouwen aan niet te willen werken bij een werkgever waar parttime werken geen optie is. Onder de mannen geldt dit voor circa één op de tien. Voor mannen is salaris namelijk vaker een afhaakfactor. Verder valt op dat vrouwen gemiddeld 10% meer afhaakfactoren noemen dan mannen, namelijk 3,6 om 3,3.

Lees ook:
> Werknemers hebben geen kantoor meer nodig
> Relatie met collega’s het belangrijkst in werkomgeving
> Gelukkiger door flexibel werken
> Werkende moeders niet populair

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Om ver reizen dan via uitkeringen naar de gemeenschappelijke pot te spelen is wel heel laag en onaanvaardbaar

  2. Chris Waterborg op

    Wat definieren de onderzoekers als “lange reistijd”? Hoe lang ben je van huis en hoeveel dagen per week? Hoeveel uren ten opzichte van werkuren. Is 50% reistijd in het OV meegenomen als telewerken?

    Werkgevers kunnen in dit licht ook creatief zijn als ze iemand graag willen hebben.