Subsidie online cursus voor de kinderopvang

0

Kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers kunnen via het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) subsidie aanvragen voor de online cursus ‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling in de kinderopvang’.

Deze cursus is opgenomen op de BKK-lijst Opleidingen. Hierdoor kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding vanuit het BKK-opleidingsbudget. Hiervoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 40 miljoen euro ter beschikking gesteld. Dat geld is bedoeld voor de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het personeel in de kinderopvang.

Aanvragen
Geïnteresseerden kunnen een BKK-opleidingsbudget aanvragen op grond van het Reglement BKK Opleidingsbudget. Per tranche kan 1 aanvraag per kinderopvangorganisatie worden ingediend (leidend hierbij is het KvK-nummer). Het digitale aanvraagformulier vormt het BKK-opleidingsplan. Dit plan heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Het opleidingsjaar start zodra het budget voorlopig is toegekend door BKK.

Bijdrage
Er is een vergoeding voor:
• de kosten van de opleiding;
• de kosten voor vervanging van de pedagogisch medewerker die op cursus gaat.

De subsidie bedraagt 15 euro per studiebelastinguur (de tijd die een medewerker geacht wordt aan de opleiding te besteden). De aanvraagtermijn loopt nog door tot 1 juli 2012.

Meer informatie is te vinden op de website van BKK.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.