Spaarloon

0

Een werknemer kan met de spaarloonregeling belastingvrij een deel van zijn loon sparen. Er geldt een maximumbedrag van € 613 per jaar.

Over het spaarloon hoeft de werkgever geen sociale verzekeringspremies af te dragen, maar wel 25 procent eindheffing. De werknemer is geen inkomstenbelasting verschuldigd over zijn spaartegoed.

Geen dubbel spaarloon mogelijk

Werknemers kunnen jaarlijks niet meer dan éénmaal het maximumbedrag van €613 sparen. Als een werknemer wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

 • De werknemer is sinds 1 januari 2008 bij u in dienst.
 • U past voor die werknemer sinds 1 januari 2008 de algemene heffingskorting toe.

Als een werknemer na de eerste dag van het kalenderjaar bij u in dienst treedt, kan hij dus niet van uw spaarloonregeling gebruikmaken.

Voorwaarden

Voor de spaarloonregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • de regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van de werknemers. De daadwerkelijke participatie mag echter lager liggen;
 • in principe moeten de gespaarde tegoeden minimaal vier jaar worden geblokkeerd. De werkgever kan bepalen dat ieder afzonderlijke storting precies vier jaar later vrijkomt of dat alle stortingen die in één kalenderjaar plaatsvinden, vier jaar later vrij opneembaar zijn;
 • de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd, met daarin de deblokkeringsvoorwaarden, de consequenties bij beëindiging van de dienstbetrekking en de regeling bij eventuele tussentijdse opname.

Overlijden of vertrek

 • de werkgever kan de gespaarde bedragen in een keer uitkeren;
 • het gespaarde geld blijft op de rekening staan en komt na vier jaar vrij.

Gevolgen van fusie of overname van bedrijf

Bij een fusie, overname, splitsing of rechtsvormwijziging krijgt de werknemer formeel een andere werkgever. Dit zou betekenen dat hij in het jaar van deze gebeurtenis niet meer zou voldoen aan alle voorwaarden voor deelname aan de spaarloonregeling. Doorgaans is er echter sprake van een voortzetting van de arbeidsvoorwaarden met alle bijbehorende rechten en plichten. Daarom is bepaald dat de werknemer bij een fusie of een vergelijkbare situatie kan blijven deelnemen aan de spaarloonregeling.

Deblokkeringsmogelijkheden

In principe moet het spaargeld vier jaar vaststaan. Dit geldt niet voor op de geblokkeerde spaarrekening ontvangen rente inkomsten. Ook voor een aantal andere zaken mogen de tegoeden tussentijds worden aangesproken. Deze uitzonderingen worden deblokkeringsmogelijkheden genoemd. Een werknemer kan zijn spaargeld eerder opnemen, indien hij het geld besteedt aan langetermijninvesteringen.

Het kan hierbij gaan om:

 • aandelen en obligaties;
 • lijfrentes, levensverzekeringen en andere lange-termijnvermogensinvesteringen;
 • eigen huis;
 • onbetaald of gedeeltelijk onbetaald verlof;
 • studieverlof;
 • kinderopvang;
 • start van een eigen bedrijf.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.