Schending van concurrentiebeding door wervingsactiviteiten

0

Een concurrentiebeding kan ook een verbod op het aangaan van
wervingsactiviteiten met zich meebrengen.

Een werknemer was in 2005 in dienst getreden Hays in Veldhoven dat zich bezig houdt met het werven en selecteren van personeel voor opdrachtgevers. Het bedrijf richt zich op uitvoerend en leidinggevend personeel voor alle branches, waaronder (semi)overheid, zakelijke en financiële dienstverlening, industriële sector en facilitair management. Daarnaast worden diensten aangeboden op het gebied van uitzenden en detacheren. In het arbeidscontract was een concurrentiebeding opgenomen. In oktober 2007 kwam er een einde aan het dienstverband.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding hield in dat het de werknemer zonder toestemming van de werkgever verboden was om binnen 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, binnen een straal van 50 km met als middelpunt die gemeenten waar Hays gevestigd is, zelf een bedrijf als dat van de werkgever te beginnen. Bij overtreding van dit verbod moest de werknemer een boete van € 5.000,00 per overtreding betalen en € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding zou voortduren. Dit verbod was echter alleen van toepassing op werkzaamheden in de sectoren bouw, civiel en facilitair management.

Schending

In oktober 2007 was de ex-werknemer begonnen als zelfstandig ondernemer, werkzaam in de wervings- en selectiebranche. Hays was van mening dat de ex-werknemer door die activiteiten het  concurrentiebeding had geschonden. Wegens deze schending eiste Hays de boetes op die waren bedongen in het contract.

De man betaalde de boetes niet omdat zijn bedrijf niet gevestigd was binnen de straal van 50 kilometer van het bedrijf van zijn vorige werkgever. Hays legde de zaak toen aan de rechter voor.

Beslissing

De rechter stelde vast dat de partijen het er over eens waren dat het adres waar de ex-werknemer zijn bedrijf heeft gevestigd buiten de bedoelde 50 kilometerzone ligt. Maar dat was ook niet het probleem. Het probleem was dat de wervingsactiviteiten, weliswaar uitgevoerd buiten de 50 kilometergrens, zich richtten op personen, die binnen die grens woonden.

De rechter was het niet eens met de ex-werknemer dat de man door het beding slechts beperkt werd in de keuze van de vestiging van zijn bedrijf. Een redelijke uitleg van het concurrentiebeding leidde tot de conclusie dat het de ex-werknemer ook verboden werd om binnen een straal van 50 km met als middelpunt Veldhoven wervingsactiviteiten te ontwikkelen.

Vacatures

Aangezien de ex-werknemer had aangegeven begin oktober 2007 op zijn website vacatures te hebben geplaatst op het gebied van de sectoren bouw, civiele techniek en facilitair management en wel in de omgeving van Eindhoven, heeft hij daarmee het concurrentiebeding overtreden.

Boetes

De ex-werknemer was daardoor een boete van € 5.000,00 verschuldigd, en € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurde. De man gaf toe dat hij ruim twee maanden de betreffende vacatures op de site had laten staan. De opeisbare boete was dan ook meer dan 60 keer het bedrag van € 500,00.

Matiging

In de omstandigheden van het geval zag de rechter wel aanleiding om de boetes te matigen. Het bedrag van € 5.000,00 werd gematigd tot het in de arbeidsovereenkomst van december 2005 genoemde maandsalaris van € 2.000,00. Het bedrag van € 500,00 per overtreding werd gematigd tot EUR 50,00 en gemaximeerd op een bedrag van € 1.000,00.

Bron: Jurofoon

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.