Rekenvoorbeeld vergoeding kinderopvang 2009

0

Sinds 1 januari 2007 is de vrijwillige werkgeversbijdrage voor de kinderopvang vervallen. Werkgevers moeten verplicht meebetalen via een toeslag op de WW-premie. De overheid verstrekt de kosten voor kinderopvang vervolgens aan ouders. In dit rekenvoorbeeld een overzicht van de kosten voor werkgever en werknemer.

1. Werkgever

Het als sectorpremie af te dragen percentage van het loon wordt verhoogd met dat van de kinderopvangheffing. De werkgever betaalt de heffing over de totale loonsom, dus zowel voor werknemers met als zonder kinderen. Voor 2009 zal de heffing 0,34 procent van het premieloon bedragen.

2. Werknemer

De vergoeding voor de kinderopvang wordt door de Belastingdienst als één bedrag uitbetaald. Dit bedrag wordt enerzijds door de werkgever opgebracht via de WW-premie en anderzijds door de overheid. Het vaste werkgeversdeel bedraagt eenderde van de totale kosten voor de kinderopvang, zowel voor ouders die allebei werken, als voor eenverdieners. De overheid voegt hier nog een inkomensafhankelijke toelage aan toe.

Maximumuurtarief 2009

Het maximumuurtarief is € 6,10. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal € 6,10.

Bij duurdere kinderopvang wordt over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag verstrekt. Is de kinderopvang goedkoper, dan wordt de toeslag berekend over dat uurtarief.

Voorbeeld

Een gezin met twee kinderen verdient samen €45.000 per jaar. Hun peuter van drie jaar oud gaat vijf dagdelen per week naar de dagopvang.

De toeslag wordt verstrekt voor kosten tot de wettelijke maximum uurprijs.

1. Totale kosten kinderopvang  

25 uur  x  52 weken = 1300 uur  x  € 6,10 = € 7930,-

2. Vergoeding werkgevers   33,3 % 
3. Vergoeding overheid       52,3 %
                                     ________  +     
4. Totale vergoeding           85,6 %           = € 6788,-                                        
5. Bijdrage ouders 2009      €1142,- 

 

Meer informatie over kinderopvangtoeslag is te vinden op de toeslagenwebsite van de Belastingdienst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.