Rechter lost geschil over arbeidsduur praktisch op

0

Een werknemer wil vier dagen per week werken. De werkgever wil juist dat de werknemer de hele week beschikbaar is. De rechter lost de zaak praktisch op en beide partijen krijgen ongeveer wat ze wilden.

De situatie

Een metselaar (56) werkt sinds 2007 voor een bouwbedrijf. De man is weduwnaar geworden en heeft daardoor de huishoudelijke taken op zich moeten nemen. Daarnaast heeft hij ook wat gezondheidsklachten. De metselaar vraagt zijn werkgever om zijn werkweek te mogen  verkorten van vijf naar vier dagen. Ook de bedrijfsarts denkt dat het beter is als de metselaar minder gaat werken. De kans is dan groter dat hij tot aan zijn pensioen kan doorgaan.
De werkgever wijst het verzoek af. De slechte bedrijfsresultaten en de bedrijfsorganisatie  maken een vierdaagse werkweek onmogelijk. Het bedrijf renoveert onder meer badkamers en volgens afspraak wordt het werk precies in vijf aaneensluitende doordeweekse dagen uitgevoerd. Bij een vierdaagse werkweek zou er steeds voor de laatste dag een andere metselaar moeten worden gezocht die het werk moet afmaken.

Het verzoek

De werknemer vraagt de rechter om de werkgever te gebieden hem vier dagen per week te laten werken op grond van de regeling Vierdaagse werkweek voor bouwplaatsmedewerkers van 55 jaar en ouder uit de cao.

Het verweer

De werkgever voert aan dat de bedrijfsbelangen zich verzetten tegen de vierdaagse werkweek. Hij wil zijn werknemer wel tegemoetkomen door hem na elke vier weken werken één week vrij te gunnen.

Het oordeel

De rechter formuleert een praktische oplossing waarbij beide partijen deels krijgen wat ze willen.
Het belang van de werknemer moet hier wijken voor de effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Maar de rechter gaat niet helemaal voorbij aan de belangen van de werknemer en concludeert op basis van de verklaringen van de werkgever en werknemer dat zo’n vijfdaags werkproject maximaal tien keer per jaar voorkomt. De werkgever moet van de rechter de werknemer vanaf nu uiterlijk een week van tevoren melden dat hij een beroep doet op vijfdaagse aanwezigheid van de werknemer. De overige weken kan de werknemer een vierdaagse werkweek genieten.
De rechter verbindt wel een dwangsom aan zijn uitspraak zodat de vrije dagen van de werknemer gegarandeerd zijn.
De partijen moeten gezamenlijk de kosten van de rechtszaak betalen omdat geen van hen volledig in het gelijk is gesteld.

LJN BR5530
Kantonrechter Breda
Wet aanpassing arbeidsduur
Eerste aanleg
31 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.