Politie-cao: meer geld voor zwaar werk

0

In de nieuwe cao voor de politie wordt zwaar en specialistisch politiewerk extra beloond. In de ondersteunende afdelingen komt er in de komende drie jaar echter geen geld bij. Wel is er een garantie op werk.

Dat staat in het onderhandelaarsakkoord dat de politievakbonden en de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten afgelopen vrijdag hebben gesloten. Het gaat niet om structurele loonsverhogingen; ook de politie houdt zich aan de nullijn die in de Tweede Kamer voor de ambtenarensalarissen is afgesproken.
Maar mensen die bij de politie in de frontlinie staan, kunnen vanaf 1 januari 2012 drie tot vijf periodieken boven hun schaalmaximum groeien, melden de vakbonden ACP en NPB. Daarmee is hun perspectief op een hoger inkomen verbeterd, aldus de bonden.

Garantie op werk
Tegenover de nullijn voor politiepersoneel staat dat een garantie op werk is bedongen. De bonden en het ministerie hebben afgesproken dat niemand wordt ontslagen in de grote reorganisatie die volgens de plannen uiteindelijk tot de Nationale Politie moet leiden.
De bonden zeggen zich ’tegen heug en meug’ bij de nullijn te hebben neergelegd, maar willen de afspraak daarover te zijner tijd kunnen openbreken. Dat kan volgens hen als er na de verkiezingen in september een kabinet komt dat niet aan de nullijn vasthoudt.

Wel uitleg nodig
De bonden leggen het onderhandelaarsakkoord de komende twee weken voor aan hun leden. NPB-voorzitter Han Busker zegt dat hij het positief aan zijn achterban kan voorleggen, maar dat er wel een uitleg bij hoort. ‘Het is een moeilijke tijd om cao’s af te sluiten. Deze afspraken behoeven uitleg, maar gezien de omstandigheden leggen we ze positief voor.’ Vakbondsleden kunnen terecht op de bijeenkomsten die NPB, ACP en VMHP binnenkort beleggen.

Arbeids- en rusttijden
In de afspraken die de bonden en de minister hebben gemaakt, staat ook dat de arbeids- en rusttijden voor het grootste deel in stand worden gelaten. Aanvankelijk wilde Opstelten daarin veranderingen aanbrengen zodat de inzetbaarheid van politiemensen zou worden vergroot. Ook de regeling voor vroegpensioen en levensloop blijft volgens de afspraken van kracht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.