Plaatsing in te hoge functie is voor risico van werkgever

0

Een werknemer wordt ontslagen nadat is gebleken dat hij in een te hoge
functie is geplaatst. De werknemer is van mening dat het ontslag kennelijk
onredelijk is en eist een schadevergoeding van € 646.512,87 wegens
inkomstenderving.

Werknemer is sinds 1977 werkzaam bij Friesland Foods, waar hij aanvankelijk werkte als researchmedewerker. Sinds 2000 is werknemer werkzaam als Business intelligence analyst tegen een salaris van € 3.582,41. Werkgever heeft een voorwaardelijk verzoek tot toestemming voor opzegging gedaan bij CWI. CWI heeft deze toestemming verleend, waarna werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd tegen 1 september 2006.

Kennelijk onredelijk ontslag

Werknemer is het oneens met het ontslag en start een kennelijk onredelijk ontslag procedure bij de kantonrechter. Hij vordert een bedrag van € 646.512,87 uit hoofde van inkomstenderving en € 25.005,00 en € 19.090,73 wegens pensioenschade en kosten van rechtskundige bijstand. Werknemer is van mening dat werkgever hem onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zijn functie te behouden of een andere passende functie bij werkgever te verkrijgen.

Verder zou adequate begeleiding hebben ontbroken en is het ontslag kennelijk onredelijk vanwege de gevolgen.

Functioneren onder de maat

Werkgever is het hier niet mee eens en stelt zich op het standpunt dat hij er alles aan heeft gedaan om het functioneren van werknemer te verbeteren, maar dat dit functioneren ver onder de maat was. Werknemer heeft zijn kansen niet benut. Werkgever had een vergoeding aangeboden van € 50.000,-.
 

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag kennelijk onredelijk is vanwege het ontbreken van een vergoeding en wees een schadevergoeding toe van € 100.000,-. Werkgever is het met deze uitspraak oneens en gaat in hoger beroep.

Beroep

Het Hof oordeelt dat voldoende duidelijk is dat werknemer in de nieuwe functie onvoldoende functioneerde. Een rapport van een onafhankelijk analysebureau heeft dit onderzocht en bevestigd.

Onzorgvuldig handelen

Het Hof stelt dat het de verantwoordelijkheid van werkgever is om er voor te zorgen dat werknemers worden geplaatst in functies met een functieniveau dat past bij hun niveau. Werkgever is door werknemer te benoemen in de, evident niet passende, functie van Business intelligence analyst tekortgeschoten in deze uit de verplichting van goed werkgeverschap voortvloeiende verantwoordelijkheid. Werkgever heeft door werknemer, zonder aanvullend onderzoek te verrichten naar zijn competenties, in deze functie te plaatsen, onzorgvuldig gehandeld.

Herplaatsing

Het Hof stelt verder dat werkgever zich niet tot het uiterste heeft ingespannen om werknemer te herplaatsen. Daarnaast heeft werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie, mede door zijn opleidingsniveau en eenzijdige werkervaring. Hierdoor zijn de financiële nadelige gevolgen aanzienlijk.

Schadevergoeding

Het Hof overweegt dat partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de hoogte van een vergoeding en dit werkgever niet ontslaat van haar verplichting om, als een goed werkgever, zelf haar verantwoordelijkheid te nemen door, ondanks het niet bereiken van overeenstemming, een in haar visie passende vergoeding uit te betalen. Er is hier dus sprake van een kennelijk onredelijke opzegging, waardoor een schadevergoeding van € 100.000,- op zijn plaats is.
 

Bron: LJN BG3269
Gerechtshof Leeuwarden
Datum: 14-10-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.