‘Pensioeninformatie vaak onbegrijpelijk’

0

Pensioenfondsen gaan op grote schaal in de fout met het verstrekken van informatie aan hun deelnemers. Zowel de startbrief als het Uniform Pensioenoverzicht is vaak niet te begrijpen.

Dat stelt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek.

Volgens AFM is de informatie veelal te complex en wordt er te veel jargon gebruikt. Ongeveer 85 procent van de consumenten begrijpt bijvoorbeeld het pensioenoverzicht niet zonder toelichting. De startbrief is na één keer lezen vaak niet te doorgronden.

In de praktijk blijkt maar 36 procent van de pensioendeelnemers zijn pensioenoverzicht grondig te lezen, terwijl 75 procent zegt geïnteresseerd te zijn in de informatie. Consumenten geven aan de informatie te complex te vinden om zich erin te verdiepen.

Opvallend aan het onderzoek is ook dat geen enkele onderzochte startbrief, de brief die elke nieuwe deelnemer aan een nieuwe pensioenregeling ontvangt, voldeed aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van volledigheid. De AFM noemt dit ‘zorgelijk’.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen stelt in een reactie dat de AFM ‘het meetlatje er wel heel strak bijlegt’. ‘Volledigheid staat op gespannen voet met begrijpelijkheid. Wij willen soepelere regels zodat er een document komt dat voor iedereen is te begrijpen’, aldus een zegsman op de kritiek op de startbrief.

De AFM constateert in een ander onderzoek dat pensioenverzekeraars niet voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor de zorgplicht. Het gaat hier om informatie richting pensioendeelnemers die zelf beleggingsvrijheid genieten bij de opbouw van hun pensioen. Zo’n 500.000 Nederlanders doen dat.

Sinds 1 januari 2009 geldt de zorgplicht voor pensioenverzekeraars. De AFM stelt nu dat de verzekeraars hun deelnemers nog onvoldoende wijzen op de risico’s die zij lopen. Ook winnen ze niet altijd zorgvuldig informatie in over de deelnemer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het gewenste pensioenniveau en de inkomsten en de uitgaven.

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de AFM de wetgeving te ruim uitlegt en gaat daarover in overleg met de toezichthouder.

De AFM kan boetes uitdelen als pensioenfondsen en verzekeraars in gebreke blijven. Tot dusver zijn nog geen boetes uitgedeeld, zei een woordvoerster.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.