Overwerk neemt nauwelijks af

0

In 2009 werkte 38 procent van de werknemers in Nederland regelmatig over. Dat aandeel is al een aantal jaren nauwelijks gewijzigd. Ook tijdens de economische crisis is het niet gedaald.

Wel is het aantal uren overwerk in 2009 licht afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Behalve met de vraag of mensen regelmatig overwerken is overwerk ook te meten doordat mensen in een specifieke week meer uren maken dan hun gebruikelijke arbeidsduur. In de periode 2005-2008 was vrijwel steeds sprake van een stijging van het aandeel werknemers dat meer uren maakte dan normaal.

Eind 2009 minder vaak een drukke week

In het eerste kwartaal van 2009 nam het aandeel werknemers dat vanwege overwerk meer uren werkte dan gebruikelijk ook nog sterk toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Van een duidelijke stijging of daling was in het tweede en derde kwartaal van 2009 geen sprake. In het laatste kwartaal van 2009 was er een duidelijke daling. Het aandeel werknemers dat meer uren dan gebruikelijk werkte, nam af met 0,6 procentpunt.

Ruim een derde overwerk tegen betaling

Ruim 36 procent van degenen die in 2009 regelmatig overwerkten, werd hiervoor gecompenseerd in geld en bijna 28 procent alleen in tijd. Bij de overige 36 procent ging het om onbetaald overwerk. Het aandeel werknemers dat overwerk krijgt uitbetaald is in 2009 iets afgenomen.

De werknemers die regelmatig overwerken, maakten in 2009 iets minder uren dan de overwerkers in 2008. Deeltijders werkten de afgelopen jaren gemiddeld 4 uur meer in de week. Voltijdwerkers maakten gemiddeld ongeveer 6,5 uur meer per week.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.