Overtreden concurrentiebeding niet goed onderbouwd

0

Een beroep op het concurrentie- en geheimhoudingsbeding blijkt vruchteloos. De werkgever kan niet aantonen dat de concurrent de vertrouwelijke informatie van de ex-werknemer heeft gekregen. Die was namelijk niet de enige die over de informatie beschikte.

De situatie

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met een concurrentie- en geheimhoudingsbeding. Nadat hij ontslag heeft genomen, richt hij zijn eigen bedrijf op.  Volgens de werkgever overtreedt de ex-werknemer zijn concurrentie- en geheimhoudingsbeding op twee manieren. Enerzijds doordat het bedrijf van de werknemer concurrerend is met dat van de werkgever en anderzijds omdat de werknemer vertrouwelijke informatie over klanten aan een ander bedrijf waar hij mee samenwerkt, heeft verstrekt.

De vordering

De werkgever vordert bij de kantonrechter betaling van € 25.000 als voorschot op de boete die staat op de overtreding van het concurrentiebeding- geheimhoudingsbeding.

Het oordeel

De rechtbank wijst de vordering van de werkgever af. Het is namelijk niet duidelijk geworden dat de ex-werknemer zijn concurrentie- en geheimhoudingsbeding echt heeft overtreden. 
De werkgever kon niet aantonen dat de producten die de ex-werknemer verkoopt concurrerend zijn. Ook de beschuldiging van samenspanning en het doorspelen van concurrentiegevoelige informatie kon de werkgever  niet staven met bewijs. Zijn klanten zijn weliswaar benaderd door het bedrijf waar de ex-werknemer mee zou samenwerken, maar dat wil nog niet zeggen dat de ex-werknemer de gevoelige product- en leveringsinformatie naar buiten heeft gebracht. Het is niet uitgesloten dat het bedrijf die informatie op een andere wijze heeft verkregen. Ook de samenwerking tussen de ex-werknemer en het andere bedrijf kan is niet met bewijs onderbouwd.

LJN BO5395
Rechtbank Almelo
Concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding
Kort geding
26 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.