Ouderschapsverlof marktsector vaak onbetaald

0

Werknemers bij de overheid en in de zorg krijgen hun ouderschapsverlof vaker doorbetaald dan werknemers in de marktsector.

In 2009 kreeg 79 procent van de werknemers met ouderschapsverlof in de overheids- en zorgsector het loon doorbetaald. Dat gold in de marktsector voor 25 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Hoewel werkgevers in principe ouderschapsverlofuren niet hoeven uit te betalen, gebeurt dat vaak wel. Vorig jaar werd ruim de helft van de werknemers met ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald. Het ging daarbij om 43.000 werknemers.

De laatste jaren blijft het aandeel dat tijdens ouderschapsverlof doorbetaald krijgt, vrij constant. Tussen 2000 en 2005 nam het nog toe. Dat hing onder meer samen met de verbeterde betaling van ouderschapsverlof in het onderwijs.

Hoogopgeleide werknemers in de marktsector blijken ouderschapsverlof minder vaak betaald te krijgen dan laag- en middelbaar opgeleiden. Over de periode 2001 tot 2009 profiteerde gemiddeld bijna een kwart van de hoogopgeleiden daarvan. Bij de laag- en middelbaar opgeleiden was dat bijna 30 procent.

Bij de overheid en de zorg is dat omgekeerd. In deze sectoren krijgen hoogopgeleiden juist vaker het ouderschapsverlof doorbetaald: 64 versus 56 procent.

Lees ook:
> Bij tweeling recht op dubbel ouderschapsverlof?
> Verlengd ouderschapsverlof roept weerstand op
> Ouderschapsverlof toegestaan op de dagen die de werkneemster wenst

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.