Optiepakket valt niet onder finale kwijting

0

Het optiepakket van een werknemer komt niet aan de orde in de onderhandelingen bij het einde van het dienstverband en daarom moest de werkgever alsnog een vergoeding betalen voor het vervallen van dat pakket.

Uit deze zaak blijkt dat finale kwijting niet definitief en volledig is als niet alle onderwerpen in de onderhandelingen zijn meegenomen

De situatie

Een werknemer en een werkgever beëindigen in onderling overleg de arbeidsovereenkomst en sluiten een beëindigingsovereenkomst waarin zij elkaar finale kwijting verlenen. De werknemer krijgt bij de beëindiging een vergoeding van bijna € 630.000 mee.

De vordering

De werknemer vordert bij de kantonrechter vergoeding van de waarde van het vervallen optiepakket, te weten ruim € 86.000. De werkgever stelt dat de werknemer daar geen recht op heeft omdat de partijen elkaar over en weer finale kwijting hebben verleend in de  beëindigingsovereenkomst.

Het oordeel

De kantonrechter stelt voorop dat het optiepakket niet ter sprake is gekomen in de onderhandelingen en daarom mocht de werkgever niet verwachten dat de werknemer zijn aanspraken op de opties had laten schieten. De finale kwijting omvat dan ook niet het optiepakket.
De werkgever geeft aan dat als het optiepakket wel zou zijn meegenomen in de  beëindigingsovereenkomst, er andere afspraken zouden zijn gemaakt. Maar hoe die afspraken zouden luiden, blijft onduidelijk. Het is ook niet duidelijke wat de waarde van het pakket is. Tegenover de waarde van € 86.000 die de werknemer stelt, stelt de werkgever dat het pakket slechts circa € 10.000 waard is. Omdat er zoveel onzekerheden zijn, stelt de kantonrechter een vergoeding vast naar billijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de geschatte waardes van beide partijen, de nalatigheid van de werkgever, de inhoud van de vertrekregeling en de manier waarop die tot stand is gekomen. De werknemer krijgt een vergoeding van € 20.000 voor het vervallen optiepakket.

LJN BL 6654
Kantonrechter Amsterdam
Finale kwijting
Eerste aanleg
20 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.