Oppotten vakantiedagen in 2012 niet langer mogelijk

2

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen.

Binnen zes maanden opmaken
Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Deze nieuwe vakantiewetgeving treedt 1 januari 2012 in werking, aldus een bericht op de website van het ministerie van SZW. De vakbonden hebben al aangegeven dat ze zich hard gaan maken voor een langere houdbaarheidsdatum van de vakantiedagen.

Gevaarlijk
Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. “Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen,” aldus het ministerie.

Uitzonderingen
De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Daarnaast is het voor werkgever en werknemer mogelijk in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen. Extra vakantiedagen vallen buiten deze nieuwe regeling.

Langdurig zieken
Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers die langdurig ziek zijn voortaan recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers. Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wijziging in de regelgeving is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Bron: ministerie SZW

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Hans van Dongen op

    Het is dus zaak om een echt gespecificeerde vakantierechtenkaart in het leven te gaan roepen omdat er een verschil in opbouwsysteem tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen tijdens ziekte voor en na 2012 is en er een verschil in verjaringstermijn is tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen voor en na 2012. Meer vakantiedagenweetjes via steunpuntarbeidszaken.nl.

  2. Vakantiedagen, zijn die dagen die je aan het begin van het kalender als verlof/vakantie dagen bijgeschreven krijgt.
    De rest zijn geen vakantiedagen, maar bijvoorbeeld compensatiedagen, ouwelullendagen, enz.
    De werkgever en werknemer moeten de wet natuurlijk wel zwart/wit (lezen en er geen eigen interpretatie aan geven.