Opleidingskeuze

3

P&O doet er goed aan de keuze voor een bepaalde opleiding en aanbieder goed af te wegen, op basis van heldere criteria. Is de keuze eenmaal gemaakt, dan is het raadzaam heldere afspraken op papier te zetten.

Zelf opleiden

Voordat wordt gekeken naar mogelijkheden om medewerkers extern te laten opleiden, moet de P&O’er kijken of de benodigde kennis en middelen niet binnen het bedrijf aanwezig zijn. Is dat het geval, is het vaak praktisch daarvan gebruik te maken – de opleiding kan dan bijvoorbeeld worden gere-integreerd in het werk. Bovendien is intern opleiden vaak goedkoper, omdat er geen lesgeld en reiskosten hoeven te worden betaald.

Uitbesteden

Is het niet mogelijk of wenselijk om de opleiding zelf te verzorgen, dan is de werkgever aangewezen op een opleidingsinstituut. Het aanbod is echter dusdanig groot, dat een strenge selectie nodig is. Uiteraard zal de werkgever belang hechten aan de prijs, maar de keuze alleen hierop baseren, levert niet per definitie een goede opleiding op.

Aandachtspunten

Daarom doet de P&O’er er goed aan meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Daarbij kunnen onder meer de volgende afwegingen worden gemaakt:

 • Is het duidelijk wat het instituut te bieden heeft?
 • Betreft het een gerenommeerd scholingsinstituut of een nieuwkomer?
 • Is de instelling aangesloten bij een brancheorganisatie die waakt over de kwaliteit?
 • Behoort de opleiding tot de kernactiviteiten?
 • Hoe deskundig zijn de opleiders en hebben zij de cursus al vaker gegeven?
 • Levert het opleidingsinstituut cursussen op maat? Zo ja, wat wordt verstaan onder ‘maatwerk’?
 • Hoe duur is het instituut in vergelijking met andere instituten? Is de prijs inclusief BTW en lesmateriaal?
 • Wat zijn ervaringen van andere bedrijven met de instelling?

Afspraken vastleggen

Is de keuze eenmaal gemaakt, dan is het verstandig heldere afspraken vast te leggen. De volgende zaken moeten in ieder geval duidelijk zijn voordat de opleiding start:

 • Wat moeten de cursisten na afloop van de opleiding hebben geleerd?
 • Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
 • Verzorgt het instituut een cursus op maat of een standaardcursus?
 • Hoe lang duurt de cursus?
 • Uit hoeveel lesuren bestaat de opleiding?
 • Moeten cursisten huiswerk maken en zo ja, hoeveel tijd moet hiervoor bij benadering worden gereserveerd?
 • Wat kost de cursus en wat is in deze prijs wel of niet inbegrepen?
 • Krijgen de deelnemers voldoende begeleiding van het opleidingsinstituut?
 • Hoe worden de opleiding en de resultaten geëvalueerd? Is er een examen en zo ja, zijn hier extra kosten aan verbonden?
 • Moeten cursisten aan bepaalde voorwaarden voldoen om aan het examen te mogen deelnemen?
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Jammer dat er in dit artikel voorbij wordt gegaan aan een erkend diploma. Medewerkers hebben meer aan een Post HBO-diploma dan aan een interne cursus.
  Zeker in een tijd waarbij je niet een werkgever voor je leven hebt, maar ook vaker dan vroeger zal veranderen van werkgever.

 2. Evelien Korte op

  Een heel duidelijk artikel. Vooral handige tips voor kleine bedrijven. Wanneer alles grootschaliger is, gaat deze procedure per werknemer wel erg veel tijd kosten. Het is dan handiger de medewerker zelf zijn keuze te laten maken uit een opleidingsbestand dat je van te voren hebt vastgesteld en vastgelegd, bijvoorbeeld in een eigen online cursuscatalogus. Je laat de medewerker dan zijn eigen keuze maken, maar wel binnen de door het bedrijf vooraf geselecteerde opleidingen.Er zijn verschillende bedrijven die je hiermee op weg kunnen helpen.

 3. Norman Dragt op

  Ik ben het eens met Evelien Korte dat de idee?n in dit artikel vooral handig zijn voor kleine bedrijven.

  Maar als je als groot bedrijf van tevoren je informatie verzameld over wat je aan kennis in huis hebt, dan kost het zelf minder tijd en heb je meer mogelijkheden dan alleen maar die externe opleiders die vaak alleen maar standaard producten kunnen leveren.