Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte loopt door, ook na zes maanden ziekte

40

De Nederlandse wet bepaalt dat zieke werknemers alleen vakantie opbouwen over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Dat lijkt in strijd te zijn met Europese wetgeving.

De situatie

In dit arrest gaat het om twee verzoeken die tegelijkertijd behandeld worden omdat ze veel op elkaar lijken. In het eerste geval wil de werkneemster  tijdens haar ziekteperiode vakantie opnemen maar de werkgever vindt dat niet goed. In het andere voorliggende geval wilden de werknemers in kwestie dat de werkgever hen de vakantiedagen die ze niet hadden kunnen opnemen tijdens hun ziekteperiode, uitbetaalde bij het ontslag.

De vraag

Het Europese Hof van Justitie wordt gevraagd een uitspraak te doen over twee vragen: de vraag of een zieke werknemer het recht heeft om tijdens ziekteverlof vakantie op te nemen en de vraag of een zieke werknemer aan het einde van zijn dienstverband recht heeft op een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen.

Het oordeel

De Europese richtlijn 2003/88/EG bepaalt een minimum te genieten vakantiedagen voor alle Europese werknemers: vier weken vakantie met behoud van loon per jaar. Verder bepaalt de richtlijn dat deze minimum periode alleen aan het einde van het dienstverband kan worden vervangen door een financiële vergoeding.

De rechter oordeelt dat de richtlijn ruimte laat voor nationale wetgeving of voor afspraken die bepalen dat de werknemer geen vakantie mag opnemen tijdens ziekte. Hij moet die vakantie dan wel op een ander tijdstip kunnen opnemen. Vakantiedagen opgebouwd tijdens ziekte mogen niet komen te vervallen als de werknemer die niet heeft kunnen opnemen binnen de tijd die daarvoor – in nationale wetgeving of elders – is bepaald.

Voor wat betreft de financiële vergoeding stelt de rechter dat ook als de werknemer ziek is geweest, de vakantiedagen aan het einde van een dienstverband moeten worden uitbetaald, tegen het normale salaris van de werknemer.

In de praktijk

In de Nederlandse wet (art. 7:635 BW) is geregeld dat de zieke werknemer alleen in de laatste zes maanden van zijn ziekteperiode vakantiedagen opbouwt. Volgens de uitspraak van het Europese Hof zou de zieke werknemer in principe wel recht hebben op opbouw van vakantiedagen tijdens de hele ziekteperiode, maar dan hooguit tot de wettelijke minimum vakantieperiode van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Vakantiedagen boven dit minimum mogen wel komen te vervallen. De huidige Nederlandse wetgeving strookt dan nu niet met de Europese. De gevolgen van deze uitspraak voor de Nederlandse wetgeving worden nu onderzocht door het ministerie van SZW. Waarschijnlijk moet het wetsartikel aangepast worden. Tot die tijd kunnen werknemers bij de rechter een beroep doen op het bestaan van deze uitspraak. De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie werkt namelijk rechtstreeks door in het Nederlandse recht en is ook hoger in rang dan het Nederlandse recht.

Bron: Europees Hof van Justitie C 350/06 en C 520/06
Procedure: prejudiciele beslissing
Datum: 20 januari 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

40 reacties

 1. P. Schapendonk op

  Wanneer in CAO is bepaald dat opbouw van vakantiedagen slechts plaats vindt gedurende de laatste 6 maanden van een ziekteperiode: komt dit dan mogelijk ook te vervallen indien het recht van het Europese Hof van Justitie prevaleert boven de Nederlandse wetgeving ?

 2. Nog een vraag hierover: Als een medewerker op vakantie gaat tijdens ziekte, gaan deze uren dan van het vakantietegoed af?

  Het maakt toch niet uit of je 100%,50% of 0% ziek bent, je levert toch altijd volledige vakantie-uren in?

 3. Beste Anne,

  Je levert altijd naar rato ook in. Stel dat je 50% ziek bent, dan bouw je ook voor 50% vakantie op, maar dat betekent dan ook dat je voor 50% moet opnemen.

 4. Hallo Silvia, dankjewel voor je reactie. Kan je me ook vertellen vanaf welke periode je dan naar rato opbouwt? Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat het vakantietegoed wordt aangepast bij twee weken ziekte.

 5. Nog een vraag: op

  Zegt bovenstaand artikel niet juist dat de opbouw van uren volledig doorgaat tijdens ziekte?
  Dus dat je niet naar rato opbouwt (en dan misschien dus ook niet naar rato opneemt?)

  Wie kan voor opheldering zorgen?
  Hoe te handelen bij gedeeltelijke ziekte, zowel wat betreft opbouw als opname van uren.

 6. E.e.a. staat in het BW, Ik weet niet welk artikel. Maar daarin staat dat je bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen over het laatste half jaar verlof opbouw, maar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouw je vanaf dag 1 ook maar gedeeltelijk verlof op en hoef je ook maar gedeeltelijk verlof op te nemen.
  UIt praktische overwegingen gaan wij op het werk pas na 4 weken gedeeltelijke ao de verlofdagen herberekenen.

 7. trudy daalder op

  mijn dochter heeft door een heupdysplasie 2 operaties ondergaan. 1 in augustus en 1 in februari met een tussenpose van 1 jaar. bij de eerste operatie moest de vakantie geannuleerd worden en de vakantiedagen zijn bij de werkgever niet uitbetaald. zij claimen dat zij het recht hebben de dagen niet te hoeven betalen. ook bij de 2e operatie was een vakantie niet meer mogelijk en ook deze dagen zijn teruggenomen. is dit wettig mogelijk?

 8. mr. Ingrid Kooijman op

  Een antwoord op de vraag van P. Schapendonk: Een dergelijke regeling in de CAO is dan om zelfde reden ook niet houdbaar. Maar let wel: in de rechtspraak van het Europese hof gaat het om de jaarlijkse opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte tot het wettelijk minimum van 4x de overeengekomen arbeidsduur per week. Over vakantiedagen boven dit aantal mogen wel andere afspraken gemaakt worden.

 9. Beste Anne,

  In het BW art. 635-3 kun je de regeling lezen. Ook geeft de site awvn.nl/smartsite.shtml?id=8868 een aantal heldere voorbeelden.

  De wet zegt: Verrichte een medewerker zijn werk slechts over een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur wegens ziekte, dan vindt de opbouw van het recht op vakantie alleen plaats over het gedeelte waarover het werk wel verricht wordt.

  In het artikel staat inderdaad dat ze het waarschijnlijk gaan herzien, maar zolang dat niet het geval is blijven dit de officiele regels.

 10. Een medewerkster is ruim 6 maanden ziek en heeft toestemming op 3 weken naar Frankrijk te gaan. Volgens correspondentie mogen ziektedagen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. Is dit juist. Of mogen wij toch vakantiedagen afboeken.

 11. Of vakantiedagen als zodanig kunnen worden aangemerkt tijdens een periode van ziekte kan oa in overleg met de bedriijfsarts bepaald worden. Er bestaat nl als richtlijn of de ‘zieke’ bij machte is vakantie te ‘genieten’. Het mag duidelijk zijn dat iemand die zijn vakantie met gezin zittend moet doorbrengen door de beperkingen niet een echte vakantie geniet. Al komt ie nog zo bruin terug. Dat kan voor iemand die gebukt gaat onder andere klachten anders zijn. Overleg dit dus met de arts ?n werknemer. Ook geldt dat de werknemer verplicht aan de bedrijfsarts moet vragen of de vakantie zijn herstel niet belemmert of vertraagd. Obv van oa deze uitspraak kan de werkgever uiteindelijk wel/niet vakantie toestaan.

 12. Mijn werkgever wil na de vakantie kijken hoeveel vakantie dagen worden terug gegeven daar ik wel op vakantie ga. Ik kan verder alleen mijn linker arm gebruiken terwijl ik rechtshandig ben en ik heb nog erg veel pijn. Heb ik dan geen recht op volledige teruggave van de vakentie dagen?

 13. ik loop nu zo anderhalf jaar in de ziekte wet.ben in mei weer begonnen en vroeg mijn werkgever hoeveel vrij dagen ik nog had hij vertelde tegen mij dat ik na zes maanden ziekte geen dagen er meer bij had gekregen omdat dit in de wet staat.

  hoe moet ik dit aankaarten help .

  vriendelijke groet s busaemann

 14. M.F. van Fraijenhove op

  Goedenmorgen
  Ik ben na bijna 17 maanden weer op thearapeutische maanden gaan werken.
  Zit nog niet op mijn volledige arbeidstijd.
  Maar van de uren dat ik aanwezig ben is de verdeling als volgt:
  Gedurende de afgelopen 6 weken 25 % beter 75 % arbeidstherapeutisch, volgende week 50/50 en als alles goed gaat over 6 weken 75/25 en weer 6 weken later 100/0.
  Hoe zit het nu met de opbouw van verlofdagen? En als ik gedurende deze periode vrij wil nemen hoeveel moet ik dan opnemen.

 15. Beste mensen,

  ik lees nu zoveel verschillende info over recht op opbouw vakantieuren tijdens ziekte.
  Ik ben 15 april 2009 bij mn nieuwe werkgever gestart maar direct ziek geworden. Nu is mijn contract niet verlengd en ben dus ziek uit dienst gegaan. Wie kan mij vertellen of en hoeveel ik nu recht zou hebben op het uit laten betalen van de vakantiedagen van het afgelopen jaar dat ik volledig ziek was?
  Alvast bedankt

 16. ik ben sinds anderhalf jaar in de ziekte wet wegens hernia vorige jaar mog ik niet van mijn werkgevaar op vacantie dit jaar wil ik graag met mijn dokhtar eff weg heb ik recht op vacantie en hoe lang dankuwel

 17. In bovenstaand artikel wordt vermeld: De gevolgen van deze uitspraak voor de Nederlandse wetgeving worden nu onderzocht door het ministerie van SZW kan iemand mij zeggen of dit al over is genomen in de Nederlandse wetgeving.

 18. Is het niet zo dat je de laatste zes maanden van je ziekte 100% vakantie dagen opbouwt en logischerwijs dus ook 100% van je vakantieuren inlevert?
  Stel ik ben sinds 2 maanden 50 % ziek en wil een vrije dag, dan neem ik 8 uur op. Ik bouw (mits binnen 6 maanden) ook 100% vakantie rechten op.

 19. Ben Bregonje op

  Ik heb op basis van mijn arbeidsovereenkomst recht op 31 vakantiedagen. Op 8 december 2008 ben ik ziek geworden en op 1 november 2009 ben ik op 65 jarige leeftijd met pensioen gegaan. Over 2009 zou ik bij volledige arbeid dus recht hebben op 26 vakantiedagen. Bij mijn pensionering zijn slechts 14 dagen uitbetaald.
  Ik heb obv van de nieuwe Europese richtlijnen contact gezocht met mijn ex-werkgever, welke vooralsnog weigert het restant van de vakantiedagen uit tre betalen.

  Kan ik via de rechter nu uitbetaling van de 12 niet uitbetaalde vakantiedagen afdwingen?

  Met vriendelijke groet,
  Ben Bregonje

 20. Ik ben ziek sinds 1-12-2008. Per 1 -12-2010 ben ik volledig afgekeurd en ga ik een WIA uitkering ontvangen. Over 2008 heb ik nog overuren staan. Moeten deze worden uiitbetaald bij mijn ontslag? Moeten de vakantiedagen over 2009 en 2010 ook worden uitbetaald of blijft dit beperkt tot het verlof over de laatste 6 maanden van mijn ziekte?

 21. Eigenlijk is het heel simpel (ik heb het me in jip en janneke taal laten uitleggen door een jurist op dit vlak)

  volgens het BW bouw je het eerste half jaar van je ziekte volledig verlof op. (dus niet al gaan herberekenen bij 4 weken ziekte)
  Bij langer dan een half jaar ziek bouw je alleen volledig op over het laatste half jaar. Dus volledige opbouw, ongeacht of je nou 100% ziekt bent of 50% ziek bent. Het is als het ware een omdraaiing van de regel dat je het eerste half jaar van je ziekte volledig opbouwt.
  Wel bouw je uren op over het percentage wat je gewerkt hebt voor het laatste half jaar.
  Dus op 1-1-2010 ziek 50% ziek en op 1-1-2011 hersteld betekent het laatste half jaar 100% verlofopbouw . Het eerste half jaar alleen verlofopbouw over 50%.

  Je hoeft geen verlof op te nemen over de uren dat je ziek bent, ook niet in het half jaar van de volledige opbouw.
  Je neemt alleen verlofuren op over de uren dat je ook daadwerkelijk productief werkt (en dus hersteld bent gemeld)

 22. @Pierre
  Allereerst wat vervelend dat je volledig afgekeurd bent, sterkte.

  Verlofopbouw alleen over het laatste half jaar, dus wanneer je per 1-12-2010 volledig bent afgekeurd bouw je vanaf moment van ziek zijn (1-12-2008) tot aan nu een half jaar verlof op.
  Dus een half jaar verlof over de twee jaar dat je ziek bent.

  De overuren uit 2008 zal de werkgever moeten uitbetalen. De overuren zijn gewoon gewerkte uren.

 23. Allemaal erg leuk, maar dat betekend dus dat ik in het geval van langdurig ziekte niet mijn wettelijke dagen krijg. En ik dus met een advocaat ( hoop euro’s) in de slag moet. Of zie ik dat verkeerd

 24. Ik heb een 40 uur contract maar bem voor52%wao.
  Ikwerk 4uur per dag en krijg dus maar de helft aan vakantie uren kgijg ik dus staks gewoon volledig vakantie urne dus geen 112 maar 224 en hoef ik dan ook maar 4 uur inteleveren als ik een dag vrij neem

 25. Ik ben op 12 dec 2008 ziek geworden.
  Heb nu ontslag gekregen na 2jaar ziektewet. Ben wel in 2009 en in 2010 op vakantie geweest in overleg met werkgever toestemming gekregen hiervoor. Maar nu werd mij verteld dat ik dus maar vakantie opbouw heb van het laatste halfjaar en dat ik nu een tekort heb van 73 vakantie uren. Dit houd in dat ik bijna 3 weken loon terug moet betalen.
  Wie kan mij helpen en vertellen of dit klopt.

 26. Joke Oudejans op

  24 december 2009 ben ik ziek geworden, 100 %. Met ingang van 1 januari 2010 ben ik weer gedeeltelijk gaan werken tot 8 november 2010. Per 8-11-2010 volledig hersteld.
  Nu wil de werkgever alleen vakantiedagen geven over de laatste twee maanden ?n het laatste halfjaar waarvan ik gedeeltelijk ziek was.
  Dit moet toch in 2010 over alle gewerkte uren zijn en niet alleen dat half jaar (is toch voor volledig ziek zijn?) Wie heeft advies?

 27. Hallo
  Ik zit op dit moment 3 jaar en ong. 3 maanden thuis.Ben nog steeds in dienst bij mijn werkgever,die overigens niets van zich laat horen. Krijg nog steeds mijn salaris uit betaald .Ik had nog ong. 170 snipperuren staan in 2008. mijn vraag is ,ben ik die kwijt of heb ik er nog meer op gebouwd.Sta niet meer
  als ziek geboekt bij de Arbo.Wie heeft advies wat ik hier mee moet doen.

 28. goedemiddag ik heb ook een vraag
  ik ben in oktober 2010 geopereerd en vanaf eind decemder gedeeltelijk weer aan het werk gegaan arbeitstherapeuties vanaf 30 mei 2011 ben ik weer volledig hersteld tot mijn groote verbazing heeft mijn werkgever toch vakantie plus PLG uren ingehouden terwijlik een aantalweken geleden in de krant las dat dit nu verboden is uitspraak europeesgerechtshof kunt u mijm dit uit leggen groetjes ron

 29. De Europese wetgeving gaat boven de nederlandse wet.Dus vacantiedagen-opbouw
  gaat gewoon door tijdens ziekte…..
  De wet staat boven de CAO

 30. Ben na 2 maanden 100% ziek weer aan het opbouwen qua uren. Tijdens deze opbouw komt er een vakantie aan. Werkgever zegt 100% uren opnemen, terwijl ik op dat moment voor 40% werk. Dat met dat half jaar is leuk, maar ik wee t nu natuurlijk niet of het meer of minder dan een half jaar gaat duren.

 31. Ik ben 1.5 jaar ziek geweest. Vanaf 15 juni ben ik weer volledig aan het werk. De periode hieraan vooraf heb ik opgebouwd, ik was dus gedeeltelijk aan het werk. Nu hoor ik van mijn werkgever dat ik alleen over die uren dat ik gewerkt heb,in het laatste half jaar van mijn ziekteperiode, vakantieuren opbouw. Nu is mijn vraag of dit klopt, want ik was toen toch ziek. Dan zou ik b.v. toen ik 20% werkte maar over die 20% vakantieuren opbouwen.
  Graag hoor ik meer van u op mijn mail.
  Ik werk in een verzorgingshuis en in de CAO kan ik niets hierover vinden.
  Vriendelijk dank alvast.
  Met vriendelijke groet,
  Corrie

 32. Linde Bouwman op

  Hallo,

  Ik ben afgelopen jaar een paar maanden uit de running geweest door ziekte. Tijdens mijn ”goeie” dagen heb ik gewerkt,ook ben ik 2 weken op vakantie geweest.
  Nu is mijn vraag;
  In deze ziekteperiode stond ik beter gemeld voor 33%,is het dan ook zo dat tijdens mijn vakantie,de vakantie-uren ook maar met 33% worden gereduceerd?
  Alvast bedankt,
  Vriendelijke groet,
  Linde Bouwman

 33. Wij hebben een vakantie geboekt naar turkije Maar nu zit ik in de ziekte wet
  Kan ik dan wel mee op vakantie als ik dan nog in de ziekte wet zit Hoe zit dit
  Ik moet namelijk een heup operatie onder gaan Werken was namelijk niet mogelijk dit is een te zware belasting sjouwen met boodschappen en veel schoon maak werk In de vakantie doe je rustig aan Zitten daar dan in een hotel waar alles is dus geen belasting voor mijn heup Zouden jullie terug kunnen mailen

 34. Ik ben nu na twee jaar afgekeurd.Per 2feb 2012 val ik nu in de nieuwe of oude vakantiedagen regeling m.v.g marcel.

 35. Beste joke ik zou maar eens gaan cheken waar je loon vandaan komt anders zit je straks met een vervolg uitkering en dat is weinig sucses

 36. in 2009 ziek geworden in 2011 in de wia terecht gekomen en inderdaad bjij de afrekening met werkgever maar 20 dagen uitgekeerd voor 2 jaar ziek zijn hoe kan ik dit nu aanvechten dat ik toch nog recht krijg op mijn vakantiedagen en geldt dat voor 1 jaar of 2 mvrgr do

 37. volgens mij zijn de afspraken als volgt.
  tijdens de laatste 6 mndn v/je ziekte heb je recht op opbouw van je vakantiedagen wolgens je eigen CAO.
  blijf je langer ziek dan bouw je geen dagen meer op tot dat je beter bent, als je weer beter bent bouw je weer vakantie dagen op naar rato, dus 1/2 dagen werken is 1/2 dagen opbouwen. wet is per 01-01-2012 veranderd, je bouwt na deze datum gewoon vakantie dagen op volgens de wet( niet volgens je CAO) de wet zegt 20 dgn/jr. dus als volgt je bent bv nog 2 mndn ziek in 2012 dan heb je ook recht op 20/12x2mndn dit is dan 3.33 dag

 38. Aanzet Arbeidsrecht op

  Je kunt die niet-opgebouwde dagen claimen bij de Staat ! Die hebben verzuimd om de europeesrechtelijke regels eerder om te zetten in wetgeving. Je kunt via ons zo’n claim instellen zonder vorafgaande kosten te maken ! Kijk op aanzetarbeidsrecht.nl

 39. Heb hier laatst een artikel gelezen over het niet aanleveren van een jaarlijks vakantie uren overzicht door de werkgever. Ik kan het niet weer vinden. Weet iemand waar ik dit kan vinden?