Ontwikkelruimte voor innovatieve teams

0

Werk wordt alsmaar complexer en dat vraagt om continue verandering, vernieuwing en verbetering. Organisaties werken daartoe steeds vaker met teams, waarin elk teamlid zijn eigen expertise, kennis en ervaringen inbrengt.

Als er in zo’n team optimale ‘ontwikkelruimte’ is, voelen teamleden zich vrij en uitgenodigd om hun kennis, ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Maar hoe creëren teams die ontwikkelruimte?

Op basis van theoretisch en praktijkonderzoek beschrijft Karin Derksen vier dimensies van ontwikkelruimte, die deels op gespannen voet met elkaar staan. Bijvoorbeeld: teams die heel sterk gericht zijn op snelle resultaten, kunnen de neiging hebben om te weinig aandacht te besteden aan reflectie en dialoog. Echter, naarmate teamleden samen beter in staat zijn om aan alle dimensies aandacht te besteden, blijken zij succesvoller te zijn in het realiseren van de beoogde verandering, vernieuwing of verbetering.

Karin Derksen geeft in het artikel praktische aanwijzingen voor hoe je ontwikkelruimte in teams kunt vergroten en hoe (gedeeld) leiderschap dit kan ondersteunen. Ook beschrijft ze een concreet hulpmiddel hiervoor – de ‘dimensiekaarten’ – dat zij op basis van haar onderzoek ontwikkeld heeft.
Derksen, K. (2012). Ontwikkelruimte voor innovatieve teams. Opleiding en ontwikkeling, 25, 2, p. 9-14

Lees verder in Opleiding en Ontwikkeling »
Terug naar ‘Opleiden’ »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.