Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten

9

Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever.

Update: Minister Asscher heeft besloten om het eerste deel van de wet uit stellen naar 1 januari 2015. Voor een volledig en up-to-date overzicht van de belangrijkste wijzigingen zie: ‘Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij’ 

Wat verandert er per 1 juli 2014?
Geen proeftijd

In een contract van 6 maanden of korter mag je geen proeftijd meer opnemen.

Opzegtermijn bij een tijdelijk contract
Je moet de medewerker een maand van tevoren informeren als je het contract niet verlengt. Nu mag dat officieel nog op de dag voordat het contract eindigt. Dit geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden.

Periode tijdelijk contract korter
Je mag maximaal 3 tijdelijke contracten geven in een periode van twee jaar. Deze periode was eerst drie jaar. Als je de medewerker in dienst wilt houden moet je sneller een vast contract aanbieden. Om deze periode te doorbreken moet de medewerker 6 maanden uit dienst. Voorheen was dat 3 maanden. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2015.

Geen concurrentiebeding
Er mag geen concurrentiebeding meer staan in een tijdelijk contract. Dat mag wel als er een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is.

Meer over deze wetgeving lees je in het dossier Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Jelle Schaftenaar op

  Goede ontwikkeling.
  In mijn functie van Unit Manager te vaak mee moeten maken dat een goed functionerende collega 3 maand ‘onbetaald verlof’ kreeg.

 2. Jan van der Zanden op

  Het is maar net wat je ‘goed’ noemt. Minder flexibel voor de werkgever. En meer bescherming voor de werknemer kan ook het omgekeerde opleveren: werknemers staan gewoon eerder op straat en worden niet meer 3 maanden later ingeschakeld meet vervangen door een echt nieuwe werknemer. Is dat beter?

  Zowel CPB als RvS zijn zeer negatief over dit wetsvoorstel, omdat het macro economisch negatief werkt! Goede ontwikkeling? M.i. niet!

 3. Pieter Reitsma op

  Sluit mij aan bij de mening dat deze nieuwe beleidsregels niet goed zijn voor zowel de flexwerkers als de mobiliteit van werknemers in het algemeen. Door een toenemende onzekerheid zullen medewerkers met een vaste baan nog minder snel geneigd zijn om van werkgever te veranderen. Dat heeft tot gevolg dat flexwerkers nog minder snel zullen instromen in een vaste baan, e.e.a. in tegenstelling tot het beoogde doel van deze nieuwe beleidsregels om flexwerkers meer zekerheid te kunnen bieden (op een vaste baan). Uiteindelijk zijn zowel werknemer als werkgever- onvoldoende natuurlijk verloop- hierbij niet gebaat.

 4. Ik denk ook dat deze wetswijzigingen eerder het omgekeerde bewerkstelligen: bedrijven zullen meer tijdelijke contracten aan bieden en een tijdelijke medewerker vervangen met een volgende tijdelijke medewerker.
  Na bij mijn eerste werkgever na een periode van 3 jaar niet te worden verlengd, ga ik nu bij mijn nieuwe werkgever het tweede jaar in. Door de plannen van het kabinet, heb ik het gevoel dat ik nu alweer op de schopstoel zit. Terwijl ik, en met mij vele jongeren, het geen probleem zouden vinden om 5 jaar via een tijdelijk contract te werken. Dit geeft namelijk meer baanzekerheid en flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer.

 5. J.G.A. Zielhorst op

  Graag zou ik willen weten wanneer dit wetsvoorstel definitief gaat worden. Is daar al enig zicht op?

 6. Ik heb begrepen dat dit gaat gelden voor alle medewerkers die na desbetreffende datum aangenomen worden.
  Dus niet voor contracten die nu al lopen.
  Dus Irene je kan nog gewoon je 3 jaar vol maken
  Verder ben ik het met voorgaande personen eens. Het lijkt beter maar zeker voor medewerkers een achteruit gang.Maar ook voor werkgevers tenzij je ruimte hebt voor een contract voor onbepaalde tijd.

 7. Marco Roosendaal op

  Door het vervallen van de proeftijd in een contract van zes maanden of korter, in combinatie met de maximale twee jaar bepaalde tijd, is mijn inschatting dat de volgende tendens gaat optreden; 1e contract 1 maand; 2e contract 5 maanden (geen opzegging nodig); 3e contract 12 tot 18 maanden.

 8. Laura van Luipen op

  Het woord ‘opzegtermijn’ in dit artikel dekt niet helemaal de lading; het betreft een aanzegtermijn. En er moet niet alleen worden aangezegd als er geen nieuwe overeenkomst wordt aangeboden, maar ook als er wel een nieuwe overeenkomst wordt aangeboden. Dus ook als je wilt verlengen, dan moet je minstens een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen dat je een nieuw contract aanbiedt, en onder welke voorwaarden.

 9. Ydo Bunnig op

  Opnieuw de zoveelste miskleun van de overheid.
  Een papieren maatregel waar geen werkgever of werknemer op zit te wachten.
  Voor de werkgever levert het alleen maar meer werk op en voor de werknemer betekent dit alleen maar meer onzekerheid en ergernis.
  We zullen wel weer een paar jaar moeten ‘proefdraaien’ met deze maatregel voordat de maatregel weer wordt herzien, het zal helaas alleen maar verliezers opleveren.