Nieuwe en/of gewijzigde wetgeving per 1 juli 2010

0

Per 1 juli 2010 hebben werkgevers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. P&Oactueel geeft een overzicht van de voor HR-professionals relevante regels.

Het is mogelijk digitaal mededelingen over de arbeidsovereenkomst te doen aan de werknemers. Voorheen moest deze informatie schriftelijk worden verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om naam en woonplaats van werkgever en werknemer, functie van de werknemer of de aard van het werk en de hoogte van het loon en de termijn van uitbetaling.

Het is mogelijk het loonstrookje digitaal aan de werknemers te verstrekken. Voorheen moest dit schriftelijk gebeuren. De werknemer(s) moet uitdrukkelijk instemmen met het elektronisch verzenden van het loonstrookje.

MKB-werkgevers kunnen gratis deskundig advies krijgen over de manier waarop zij leren op het werk kunnen bevorderen.
MKB-Nederland werft met een aantal geselecteerde branches bedrijven die willen deelnemen aan deze stimuleringsmaatregel Leercultuur.

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht.
Sociale Verzekeringen per 1 juli 2010

De verplichte personeelsinstructie voor medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is afgeschaft.

U kunt de echtheid van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit onderdeel van de Belastingdienst controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als u wilt krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd.

Alle nieuwe regels per 1 juli 2010 »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.