Nieuwe cao voor Rabo Vastgoedgroep

0

Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor Rabo Vastgroep.

De nieuwe cao zal gelden vanaf  1 april 2011 en een looptijd hebben tot  1 oktober 2012.

Vanaf 2012 worden 104 ATV-uren en 40 bovenwettelijke verlofuren opgenomen in het Keuze Budget. Hierdoor is het niet meer mogelijk om ATV-dagen te verkopen, maar kan men uren kopen vanuit het Keuze Budget. Ter compensatie van de consequenties die het gevolg zijn van het onderbrengen van de ATV-rechten in het Keuze Budget, worden de normsalarissen voor medewerkers die ATV-rechten hebben  per 1 januari 2012 met 1 procent verhoogd. Daarnaast worden de normsalarissen voor alle medewerkers per 1 juni 2011 met 1,5 procent verhoogd.

Ook wordt de regeling omtrent de variabele beloning aangepast. Een deel van de variabele beloning zal in het vervolg volledig worden bepaald door de individuele prestatiebeoordeling. De nieuwe systematiek kent ook een winstdelingscomponent.

Met betrekking tot de inhuur van flexwerkers hebben cao-partijen afgesproken een convenant op te stellen. Het gaat daarbij om het feit dat uitzendkrachten vanaf de eerste dag betaald zullen worden conform de cao van Rabo Vastgoedgroep. Ook is afgesproken dat er alleen gebruik wordt gemaakt van SNA/NEN4400-gecertificeerde bedrijven die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

Meer cao berichten »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.