Nieuwe cao loonwerksector

0

Na een cao-loze periode van tien maanden, is er eind januari een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de loonwerksector.

De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 t/m 1 januari 2012.

Loonsverhoging
De werkgevers wilden geen loonsverhoging betalen over de periode dat men zonder cao zat. Derhalve gaat de eerste loonsverhoging in op 1 februari 2011. Deze bedraagt 1,25 procent. Daarnaast kunnen de werknemers per 1 juli 2011 rekenen op een verhoging van 1 procent en een van 0,75 procent per 1 januari 2012. De vergoedingen worden op 1 februari 2011 geïndexeerd met 1,25 procent en op 1 januari 2012 met 1,75 procent.

Scholing
De individuele scholingssubsidie wordt afgeschaft. Er wordt een nieuw artikel in de cao opgenomen waarin het recht op scholing en de financiering daarvan wordt geregeld. Een deel van de premieheffing wordt besteed aan de doorstroom van MBOII naar MBOIII . De ontwikkeling van een EVC-instrument wordt daardoor mogelijk, aldus de cao-partijen. De BBL-regeling blijft gehandhaafd.

Meer cao berichten »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.