Nieuwe cao dranken-industrie en groothandel

0

Na drie onderhandelingsrondes is voor de werknemers in de dranken-industrie en drankengroothandel een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. In het akkoord is een loonsverhoging opgenomen per 1 augustus 2010 van 1,25 procent.

Werkgevers wilden aanvankelijk niet meer geven dan 1 procent, maar uiteindelijk is er toch 1,25 procent bereikt, hetgeen zeker niet onderdoet voor andere cao’s op dit moment", aldus vakbondsbestuurder Lex Makkinje.

VUT-premie
Makkinje: "Het afgelopen jaar hebben wij onder druk van de crisis moeten besluiten om de 3,94% (voormalige VUT-premie) verplicht in de pensioenpot te stoppen. Dit is nu teruggedraaid. Deze tijdelijke maatregel heeft wel bijgedragen aan het herstel van het pensioenfonds; ongeveer 1,5-2% van de dekkingsgraad. Wij hebben echter goed geluisterd naar de praktische bezwaren hiervan en hebben nu anders besloten. De bewuste 3,94% komt weer vrij voor eigen keuze, zoals pensioen, IAP, levensloop of loon."

Uitzendkrachten
Het bereikte akkoord is ook een succes in het kader van de Gewoon Goed Werk campagne. Zo zullen de uitzendkrachten na vier maanden net zo worden beloond als cao-personeel. "Werknemers in dienst van de werkgevers krijgen na 4 maanden hun schaalloon waar zij recht op hebben. Wij vinden dat ook uitzendkrachten niet pas na 6 maanden dit loon moesten ontvangen maar gewoon na 4 maanden. Werkgevers stemden daarmee in."

Pensioencommissie
Er komt een commissie van werkgevers en werknemers die de pensioenkwestie gaat analyseren en voorbereiden voor de onderhandelingen van 2011.  Doel is om de pensioenproblematiek aan te pakken en ad-hoc besluiten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas ondervangt dit niet weer een dergelijke crisis, maar het maakt lijntjes korter en snel en goed beslissen makkelijker, legt Makkinje uit. Namens FNV Bondgenoten gaat Gea Lotterman in deze commissie plaatsnemen. De AWVN werkgeversbijdrage blijft gehandhaafd voor deze cao.

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao zal zijn van juli 2010 tot 30 juni 2011. De bond legt dit akkoord positief aan de leden voor, die tot 15 augustus de tijd hebben om te reageren op deze voorstellen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.