Negatieve houding werknemer en pedante toon advocaat: ontbinding zonder vergoeding

0

Een werknemer mag een redelijk voorstel voor een verbetertraject niet weigeren en mag ook geen voorwaarden stellen aan dat traject. De pertinente weigering van de werkneemster om mee te werken, samen met de pedante en misplaatste toonzetting van de advocaat, leidde er toe dat de arbeidsovereenkomst ontbonden werd, zonder toekenning van een vergoeding.

De situatie

Een medewerkster gaat in september 2007 naast haar werk aan de servicebalie ook aan de slag als assistent roosteraar. Een jaar later, in oktober, spreekt de direct leidinggevende in een evaluatiegesprek haar zorgen uit over het functioneren van de medewerkster. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om het functioneren van de medewerkster te verbeteren. In december wordt in een vervolggesprek geconstateerd dat er geen verbetering is.

Een paar dagen later geeft de werkgever aan er geen  vertrouwen in te hebben dat het goed komt en wil voor de medewerkster op zoek gaan naar een andere passende functie. Na een briefwisseling met de advocaat van de werkneemster stelt de werkgever haar uiteindelijk per brief twee alternatieven voor: de uren als medewerkster servicebalie uitbreiden of de functie van  assistent roosteraar behouden en een intensief  verbetertraject volgen.

De werkneemster stelt aan beide mogelijkheden voorwaarden. Voor het verbetertraject wil ze dat er een extern begeleider wordt ingeschakeld. Op advies van de bedrijfsarts vindt er in maart 2009 een gesprek plaats met de werkneemster en haar advocaat. De werkneemster blijft bij haar standpunt en de werkgever stelt haar per 1 april op non-actief.

De vordering

De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding. Er zijn redelijke voorstellen gedaan die de medewerkster als goed werkneemster niet had mogen afwijzen. Daarnaast heeft de aanhoudende, openlijke kritiek en de wijze waarop dat geventileerd werd, de verhoudingen verder verstoord. De werkneemster vindt overigens dat de verhoudingen niet verstoord zijn en wil dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

Het oordeel

De rechter stelt dat een werkgever zich een oordeel mag vormen over de kwaliteit van het functioneren van een werknemer. Hij mag ook van die werknemer verlangen dat hij meewerkt aan een verbetertraject als daar een goede grond voor is en als er geen onredelijke eisen worden gesteld. De werkgever heeft zich in dit geval geduldig, coulant en redelijk opgesteld, onder andere door de werkneemster twee mogelijkheden voor te leggen. De impasse is volledig toe te rekenen aan de werkneemster. De verstoring in de arbeidsverhouding is, volgens het oordeel van de rechter, ‘in belangrijke mate mede veroorzaakt door de pedante en misplaatste toonzetting van de correspondentie’ van de advocaat. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werkneemster krijgt geen vergoeding.

Ontbinding zonder vergoeding

Een arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter hoeft, afgezien van de kosten van rechtsbijstand, niet altijd veel geld te kosten. Regelmatig wordt er, net als in bovenstaand geval, geen ontbindingsvergoeding toegekend. In 2008 werden 216 rechterlijke uitspraken over ontbindingen gepubliceerd. Meer dan de helft van de betrokken werknemers stond uiteindelijk zonder vergoeding op straat.

Bron: LJN BJ3683
rechtbank Rotterdam
Procedure: eerste aanleg
Datum: 5 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.