Nabestaanden hebben recht op beëindigingsvergoeding

3

De nabestaanden van een werknemer die drie uur voor de overeengekomen ontslagdatum is overleden hebben volgens de kantonrechter recht op de afgesproken beëindigingsvergoeding. De uitvoering van de overeenkomst was al aangevangen.

De situatie

Een bedrijf gaat haar activiteiten beëindigen en streeft naar vrijwillig vertrek van de werknemers. Er is een sociaal plan dat voorziet in een vergoeding bij vrijwillig vertrek. De werknemer in kwestie tekent een beëindigingsovereenkomst waarin de vergoeding van € 71.336 is vastgelegd. De arbeidsovereenkomst zal eindigen op 1 maart 2009. Maar op 28 februari 2009, om 21.00 uur, drie uur voordat de arbeidsovereenkomst zou eindigen, overlijdt de werknemer. De werkgever maakt een overlijdensuitkering over naar de nabestaanden maar wil de vergoeding uit de beëindigingsovereenkomst niet uitbetalen. De nabestaanden stappen naar de rechter.

Het verzoek

De nabestaanden eisen uitbetaling van de beëindigingsvergoeding van € 71.336. Zij menen dat door het overlijden niet de plicht tot uitbetaling is vervallen.

Het verweer

De werkgever is van mening dat de uitzonderingssituatie uit het sociaal plan van toepassing is: als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt is de vergoeding niet verschuldigd. En door het overlijden is de overeenkomst van rechtswege geëindigd.

Het oordeel

De rechter moet de vraag beantwoorden of de werkgever verplicht is om de overeenkomst ook ten opzichte van de erfgenamen na te komen.
De rechter oordeelt dat omdat de werknemer zijn deel van de overeenkomst is nagekomen – vrijwillig vertrek- de werkgever ook zijn deel van de overeenkomst moet nakomen. Impliciet zegt de rechter daarmee dat de uitvoering van de overeenkomst al is aangevangen.
Ook kijkt de rechter naar het doel van de regeling uit het sociaal plan: het vrijwillige laten vertrekken van de werknemers. En dat doel is bereikt. Verder is volgens de rechter de bepaling dat de vergoeding niet is verschuldigd bij een einde van rechtswege waarschijnlijk gericht op werknemers in het bedrijf van wie het tijdelijke contract afloopt. De partijen waren het er bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst ook over eens dat deze bepaling niet van toepassing was.

Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde?

De rechter oordeelt dat een overeenkomst alleen maar onder ontbindende voorwaarde is gesloten als de partijen de verbintenis uitdrukkelijk van een toekomstig feit afhankelijk hebben gesteld. En dat is hier niet het geval.

Overlijden voor ontbindingsdatum: geen recht op ontbindingsvergoeding

In een zaak die in 2010 voorkwam, oordeelde de rechter dat de nabestaanden geen recht hadden op de ontbindingsvergoeding die de kantonrechter had toegekend. De redenering was als volgt: De ontbinding is door de kantonrechter uitgesproken onder de (stilzwijgende) voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst op 1 april 2010 nog zou bestaan. De werknemer is voor die datum overleden, en op dat moment is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd. Er bestond dus op de ontbindingsdatum geen arbeidsovereenkomst meer die nog ontbonden kon worden, aldus de kantonrechter.

LJN BP7215
Kantonrechter Utrecht
Beëindigingsovereenkomst en overlijden
Eerste aanleg
02 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. paul van appeven op

    interessant geval. stel dat bijvoorbeeld het ziekenhuis de man langer dan die 3 uur kunstmatig in leven had gehouden, dan was er niet uitgekeerd. zou de weduwe dan het ziekenhuis kunnen aanspreken ?

  2. M. Konrad op

    Als de werknemer langer in leven was gebleven dan was er sowieso uitgekeerd, aangezien de medewerker dan nog in leven was op het moment van beeindiging. Bovenstaande beredenering gaat in mijn optiek dus niet op.

  3. Het klopt wat M.Konrad zegt.
    Alleen in het tweede voorbeeld zou het een voordeel op kunnen leveren. Als de medewerker tot 1 april kunstmatig in leven zou zijn gehouden. Maar dat klinkt me vrij bizar in de oren. 🙂