Mogelijk lagere pensioenenuitkeringen

2

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht het niet langer verantwoord om pensioenfondsen die ook al vorig jaar kortingsmaatregelen nodig hadden om hun financiële positie te verbeteren, nog langer uitstel te verlenen.

Dat schreef hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. In mei 2009 had de minister ook deze fondsen tot 1 april 2012 uitstel verleend voor kortingsmaatregelen. Nu zullen deze fondsen uiterlijk per 1 januari 2011 korting moeten overwegen, tenzij zij De Nederlandsche Bank (DNB) ervan kunnen overtuigen dat hun financiële situatie zodanig is verbeterd dat zij binnen vijf jaar een dekking van hun verplichtingen hebben van minimaal 105%.

Herstelplan
De ontwikkelingen in 2008 op de financiële markten hebben de pensioenfondsen hard geraakt. Het eigen vermogen van veel fondsen zakte onder de wettelijke drempel van 105%. Uiteindelijk moesten 340 van de ongeveer 600 fondsen een herstelplan indienen. Bij 18 fondsen werden in het herstelplan ook kortingsmaatregelen voorzien die volgens de regels voor 1 augustus van dit jaar zouden hebben moeten worden genomen. Daartegen bestond indertijd grote weerstand. De economische situatie werd als zeer uitzonderlijk beschouwd. Gedacht werd dat de situatie zich binnen afzienbare termijn zou herstellen, waardoor korting niet nodig zou blijken. In het Sociaal Akkoord 2009 werd toen afgesproken om de datum van 1 augustus 2010 te verschuiven naar 1 april 2012, onder het voorbehoud dat medio 2010 zou worden bezien of dit extra uitstel nog verantwoord is.

Na advies van DNB en na overleg met de pensioensector en sociale partners heeft de minister nu besloten dat dit extra uitstel tot 1 april 2012 niet langer verantwoord is. Uit het advies van DNB blijkt dat het merendeel van deze 18 fondsen op 30 juni 2010 onvoldoende herstel laten zien. De minister concludeert: “Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat het voor het behoud van de goede kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel en het vertrouwen in dat stelsel niet langer verantwoord is om het uitstel tot 1 april 2012 te handhaven. De aan het extra uitstel ten grondslag liggende vooronderstelling, dat de uitzonderlijke economische situatie zich op korte termijn aanzienlijk zou verbeteren waardoor korting niet nodig zou zijn, is niet uitgekomen.”

Aanvullende maatregelen
Wel wordt de datum waarop de maatregelen uiterlijk getroffen moeten zijn, verschoven van 1 augustus 2010 naar 1 januari 2011. Dit betekent dat een aantal van de bedoelde 18 fondsen voor die datum aanvullende maatregelen zullen moeten treffen. Bij welke fondsen dit het geval is, zal nader moeten blijken uit overleg van hen met DNB.

Voor de overige fondsen met een herstelplan verandert er in de praktijk niets. Het besluit om extra uitstel in te trekken heeft geen invloed op de verlengde termijn van de herstelplannen van drie naar vijf jaar.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. J.D. Goedman op

    De pensioensystemen konden in de toekomst alleen bij de gratie van goed renderende beleggingen functioneren, waarbij beleggingen een fundamenteel aspect was. Als niet snel wordt ingegrepen in de kosten van deze systemen, teneinde het systeem fundamenteel te veranderen, dan zal het gehele pensioenstelsel uit elkaar vallen. De tijd dat pensioenwinsten op basis van beleggingen werden gerealiseerd is voorbij! De burger zelf belegd nauwelijks meer, omdat ze geen reserves meer hebben. Het gevolg is, dat zij de beurs niet meer positief kunnen beinvloeden en daardoor de koersen alleen maar kunnen zakken en de pensioenfondsen nog dieper in hun rendementen en fundamenten worden geraakt.

  2. ik snap het niet op

    Wat mij aan het denken heeft gezet: hoe kan het dat bedrijf Aegon zijn schuld aan de nederlandse staat nu ineens met gemak terug kan betalen? Deze schuld is in dezelfde periode ontstaan. Alleen zij kunnen doordat de economie was aangetrokken uiterlijk zomer 2011 alles hebben terugbetaald (5 miljard geloof ik). Dat is toch ook een verzekeraar? Of snappen die het wel?