Misbruik proeftijd door wijzigen contractsduur

1

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst vlak voor het einde van de proeftijd met terugwerkende kracht wijzigt en de duur met de helft inkort, handelt in strijd met de wettelijke regels over proeftijd.

De situatie

Een werknemer tekent op 9 december 2009 een arbeidsovereenkomst met zijn nieuwe werkgever  voor een periode van twaalf maanden, met een proeftijd van één maand, ingaande 4 januari 2010. Vlak voor het einde van de proeftijd wil de werkgever de duur van de arbeidsovereenkomst verkorten tot zes maanden omdat hij twijfelt over de capaciteiten van de werknemer. Het contract nog 11 maanden voorzetten, vindt de werkgever een te groot risico. Op 2 februari 2009 wordt de nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten met terugwerkende kracht per 4 januari 2010, nu voor maar zes maanden.

De vordering

Enige tijd na het einde van het dienstverband stapt de werknemer toch naar de kantonrechter en vordert in een kort geding onder meer doorbetaling van zijn loon en wedertewerkstelling. Hij stelt dat het dienstverband nog niet is geëindigd. Met de tweede arbeidsovereenkomst is de proeftijd verlengd, en dat mag niet.

Het verweer

De werkgever stelt dat alleen de duur van het tijdelijk contract is bekort. Hij is van mening dat elke een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eigenlijk een (lange) proeftijd is. Bovendien heeft de werknemer ingestemd met de nieuwe, kortere overeenkomst.

Het oordeel

De kantonrechter verklaart de tweede arbeidsovereenkomst nietig en wijst de vordering van de werknemer gedeeltelijk toe. De eerste arbeidsovereenkomst is dus blijven bestaan en de werknemer heeft recht op loon tot de einddatum van dat eerste contract.
De rechter legt uit dat de gedachte achter de proeftijdregels (art. 7:652 BW) is dat een proeftijd niet langer dan strikt noodzakelijk moet duren. Een werknemer heeft tijdens de proeftijd minimale rechten en de werkgever kan met een summiere motivering opzeggen. Is die proeftijd voorbij, dan moet een opzegging worden voorgelegd aan het UWV of de rechter en zijn de motiveringseisen voor de opzegging een stuk zwaarder.

Misbruik proeftijd

Een werkgever mag zonder meer de geschiktheid van zijn werknemer beoordelen tijdens een  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar in deze situatie is de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht gewijzigd en de duur met de helft ingekort. Dat resulteert in feite in een langere proeftijd en dat is in strijd met de wet, aldus de rechter. Het is niet onlogisch dat de werknemer getekend heeft voor de kortere arbeidsovereenkomst omdat het alternatief werkloosheid was. De gevorderde wedertewerkstelling wordt afgewezen gezien de omstandigheden en omdat de werkgever het geen goed idee vindt dat de werknemer terugkomt. Maar áls de werkgever de werknemer oproept, moet die gewoon weer aan het werk.
Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een proeftijd verlengd worden door een omzetting van het contract. Zie LJN BN6214

LJN BO4467
Rechtbank Arnhem
Verlenging proeftijd
Kort geding
9 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Erg vervelend voor de werkgever, maar ja dan had hij maar eerder een keus moeten maken om de kandidaat in kwestie aan te nemen of niet.

    Zelf zit ik nu ook in dit schuitje, ben alleen benieuwd of dit ook geld voor contract met de duur van 6 maand, waarvan 1 maand proeftijd, en binnen deze proeftijd de duur van het contract is gehalfeerd?