Minimum-cao: gunstiger bepalingen uit verlopen cao blijven gelden

0

Gunstigere bepalingen uit een oude cao blijven doorwerken als er later een minimum-cao van kracht wordt.

 

De situatie

De vakbond ABVAKABO en de werkgeversorganisatie Maatschappelijke Ondernemingsgroep (MO-Groep) waren partij bij de cao Kinderopvang, die gold van 1 januari 2005 tot 1 mei 2008.
In 2007 is er een andere kinderopvang-cao, de cao Branche Kinderopvang (cao BKN) tot stand gekomen tussen ABVAKABO en de Branchevereniging Kinderopvang Nederland.
UK, een werkgever in de kinderopvangbranche, zegt eind 2004 haar lidmaatschap van de MO-Groep op en wordt meteen lid van de BKN. Daarmee valt UK ook onder de cao BKN. Maar door de opzegtermijn van een jaar bij de MO-Groep, zijn de twee cao’s tegelijkertijd van toepassing op een deel van de werknemers van UK: de oude cao Kinderopvang en de nieuwere cao BKN, een minimum-cao.

De vordering

De ABVAKABO is van mening dat de oudere en gunstigere cao Kinderopvang blijft nawerken omdat de BKN-cao een minimum-cao is. Het uitgangspunt bij een minimum-cao is dat alleen minder gunstige bepalingen uit een oude cao buiten werking worden gesteld. De  voor werknemers betere bepalingen   blijven dus van kracht. Nadat de kantonrechter de vordering heeft afgewezen, heeft hof in hoger beroep geoordeeld dat de nawerking van een cao eindigt op het moment dat er een andere cao van toepassing wordt. De AVBABO zet door tot aan de Hoge Raad.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de gedachtegang van de ABVACABO juist is. De bepalingen uit de verlopen cao zijn deel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomsten. En die bepalingen blijven – ook na het einde van de looptijd van de cao  gelden, tenzij daar individueel of collectief iets anders over wordt afgesproken.
Een minimum-cao, zo legt de Raad uit, is een cao waarbij de werkgever en werknemer vrij zijn om gunstiger afspraken met elkaar te maken. De contractvrijheid wordt slechts aan de onderzijde, ter bescherming van de werknemer, begrensd.

Volgens de Raad is het oordeel van het hof in strijd met het recht. Het maakt niet uit of de arbeidsvoorwaarden voortkomen uit een eerder geldende, inmiddels verlopen cao.

LJN BP0580
Hoge Raad
Nawerking cao

Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.