‘Meer risico’s of lagere pensioenambities’

0

Werknemers kunnen niet meer uitgaan van de zekerheid dat ze 70 procent van hun salaris ontvangen als pensioen op 65-jarige leeftijd.

Om het huidige pensioenstelsel overeind te houden moeten werkgevers en werknemers de ambities omlaag schroeven en uitgaan van een lagere uitkering en/of hogere uittreedleeftijd. Als sociale partners dat niet willen, moeten ze hogere risico’s op tegenvallers in de pensioenopbouw accepteren.

Deze keuzes worden voorgelegd in het woensdag gepresenteerde advies van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, onder leiding van professor Kees Goudswaard. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had de commissie gevraagd te onderzoeken in hoeverre het pensioenstelsel nog houdbaar is met de vergrijzing en de financiële crisis.

Versoepelen

Volgens Goudswaard moet Donner de Pensioenwet versoepelen, zodat werkgevers en vakbonden meer onvoorwaardelijke en flexibele pensioenafspraken kunnen maken. Sociale partners kunnen zo de risico’s anders spreiden. Ook zouden pensioentoezeggingen afhankelijk gemaakt kunnen worden van de algemeen stijgende levensverwachting.

Volgens de commissie-Goudswaard is het Nederlandse stelsel met aanvullende pensioenen naast de AOW uniek in de wereld en kent het voordelen wegens de lage uitvoeringskosten en gedeelde risico’s over verschillende generaties. Maar door de forse daling van aandelenbeurzen en structureel lage rentestanden, zijn werkgevers en werknemers de afgelopen jaren de flink meer premie gaan betalen. Met de financiële crisis blijkt het pensioenstelsel nog steeds kwetsbaar en is er een toenemend gat ontstaan tussen de verwachtingen en de werkelijke zekerheid die geboden kan worden.

Om de huidige ambitie van 70 procent salaris bij pensioneren te handhaven zouden de pensioenpremies verder moeten stijgen van de huidige 13 procent naar 17 procent gemiddeld van de loonsom in 2025. Dat zou de kosten voor werkgevers en werknemers zodanig – met ruim 25 miljard euro per jaar – opdrijven dat het schade toebrengt aan de economie. Sociale partners kunnen dit volgens de adviescommissie voorkomen als ze kiezen voor een zekerder pensioen door de ambities te verlagen, of accepteren dat doelstellingen niet altijd gehaald worden. In het laatste geval moeten werknemers over de onzekerheid van hun pensioen wel beter geïnformeerd worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.