Mag werkgever onterecht uitbetaalde periodiek terugvorderen?

0

Een medewerker kreeg teveel salaris, omdat er over twee jaar onterecht een periodiek was toegekend. De werkgever houdt een deel van het teveel betaalde bedrag in op het salaris, en de rest op vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De werknemer stapt naar de rechter.

De situatie

Een organisatie heeft in 2010 de functie van een werknemer met terugwerkende kracht opnieuw moeten inschalen en herwaarderen in een nieuw functiehuis. Daaruit vloeide een nabetaling voort van 3.829,08 euro. In januari 2011 heeft de werkgever de werknemer per e-mail meegedeeld dat bij de nabetaling onterecht is uitgegaan van periodieke verhogingen per 1 januari 2009 en 2010. Het eindoordeel van de beoordeling was in beide gevallen ‘matig’, en dat gaf geen recht op een periodiek.


De werkgever heeft een deel van dat te veel betaalde bedrag ingehouden op het salaris en de werknemer meegedeeld dat de rest gedurende een periode van een jaar zou worden verrekend met het maandsalaris, en nog een deel met het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

De vordering
De werknemer wil het inmiddels ingehouden geld weer terug en vraagt daarom een verklaring voor recht dat de beslissing van januari 2011 geen wettelijke of contractuele grondslag heeft.

Het oordeel
De rechter wijst de vordering van de werknemer af. Uit de cao blijkt dat de werknemer medeverantwoordelijk is voor beoordelen en belonen: ‘Belonen en beoordelen horen bij elkaar. En het beoordelingsgesprek legt daarvoor een belangrijke basis. Leidinggevende en medewerker zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. De leidinggevende neemt het initiatief. Doet hij dat niet, dan zal de medewerker de leidinggevende daarop aanspreken.’ En: ‘Bij matig functioneren stelt de leidinggevende in overleg met de medewerker een begeleidingstraject op.’ Als de leidinggevende geen begeleidingstraject heeft aangeboden, zoals de werknemer aanvoert, dan nog had de werknemer daarom moeten vragen, oordeelt de rechter.

Verder staat nog in de cao dat bij een verbeterd functioneren na het traject alsnog een periodiek kan worden toegekend, maar vanaf dat moment en niet met terugwerkende kracht. De werknemer mocht dus niet op basis van een aantal standaardbrieven die hij over de herwaardering heeft ontvangen, concluderen dat hij alsnog de periodieken had toegekend gekregen. Blijkbaar is er na de functieherwaardering een fout gemaakt waardoor er te veel salaris is uitbetaald. De rechter ziet geen reden waarom de werkgever dat te veel betaalde bedrag niet als onverschuldigde betaling zou mogen terugvorderen.

 

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBNNE:2013:5915.  Datum uitspraak: 30 augustus 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.