‘Maatschappelijke ondernemingen zijn verouderd’

0

Maatschappelijke ondernemingen zoals woningbouwcorporaties, de zorg en het onderwijs zijn verouderd. Tegenwoordig moeten ze aan heel andere eisen voldoen dan vroeger.

Dat leidt tot bestuurlijke fouten, onduidelijkheid over taken en een te gesloten cultuur. Er is dringend onderzoek nodig om tot nieuwe inzichten te komen over goed bestuur van dergelijke instanties.

Dat vindt bijzonder hoogleraar governance in de (semi-)publieke sector Rienk Goodijk. Hij houdt vrijdag zijn intreerede aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt ook aan de Rijksuniversiteit Groningen en in de adviessector. Governance is onder meer het besturen, toepassen van gedragscodes en toezicht houden op een organisatie.

Maatschappelijke ondernemingen moeten goed, efficiënt en verantwoord worden geleid, zonder dat bestuurders de kans kunnen grijpen om zich persoonlijk te verrijken. Volgens Goodijk doen zich echter te veel problemen en misstanden in de sector voor. Sommige bestuurders zijn ongeschikt voor de gevraagde marktwerking. Anderen vertonen gedrag dat een goede wijze van besturen moeilijk maakt. Er heersen verouderde opvattingen en er zijn onvoldoende controlemomenten die de leiding bij de les houden, aldus de bijzonder hoogleraar.

Goodijk pleit voor beter en meer toezicht op zorg, onderwijs en corporaties, vooral op instellingen die naast hun publieke taak ook commerciële doelen hebben. Ook is het dringend nodig dat er een nieuw soort bestuurders komt, dat heeft geleerd hoe de leiding zich moet gedragen in zo’n veeleisende omgeving.

Lees ook:
> Het creëren van een innovatieve cultuur gaat niet vanzelf
> Kabinet wil buitensporige bonussen aanpakken 
> Wettelijke norm voor beloningen in (semi)publieke sector

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.