Kort dienstverband steeds vaker reden voor hogere vergoeding

2

De kantonrechtersformule is een richtlijn, geen wet. En in dit geval waren werknemer en werkgever het er over een dat toepassing tot een te lage vergoeding zou leiden.

De situatie

Een hoofd vastgoedbeheer komt op 1 juni 2010 in dienst bij een ziekenhuis. Op 10 februari 2011 heeft de  werknemer een werkoverleg met zijn leidinggevende. Die geeft aan dat hij ontevreden is over het functioneren. De werkgever bevestigt een en ander in een brief en geeft daarin ook aan dat partijen 1 week nemen om na te denken over de toekomst van de medewerker in het bedrijf.
De werknemer reageert – ook schriftelijk. Hij herkent zich niet in de kritiek en hoopt op een constructief vervolggesprek. Er vindt nog een gesprek plaats op 28 februari. Kort daarop, op 3 maart 2011, stelt de werkgever de werknemer – per brief – op non-actief.  De werknemer verzoekt om opheffing van de non-actiefstelling en houdt zich beschikbaar voor werk.
Op 17 maart geeft de werkgever aan dat terugkeer niet mogelijk is en er wordt gesproken over een vertrekregeling. Per brief biedt de werkgever een vergoeding aan van € 12.312, wat neerkomt op iets meer dan 2 bruto maandsalarissen. De werknemer accepteert dit voorstel niet en vraagt om een vergoeding van 12 maandsalarissen, inclusief emolumenten.

 

De vordering

De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen. Er is geen bewijs van dat de werkgever de werknemer voor 10 februari 2011 heeft aangesproken op disfunctioneren. Daarnaast heeft de werkgever de werknemer geen kans gegeven zich te verbeteren maar heeft meteen ingezet op het vertrek van het hoofd vastgoedbeheer. Terwijl de werknemer aangaf bereid te zijn om een vervolggesprek aan te gaan, heeft de werkgever hem kort daarop op non-actief gesteld.
Omdat voor de werkgever terugkeer onbespreekbaar is, is een vruchtbare samenwerking niet meer te verwachten.
De rechter ontbindt de overeenkomst per 1 juli 2011. De partijen zijn het er over eens dat de kantonrechtersformule bij een kort dienstverband als dit, 13 maanden, niet tot een redelijk resultaat leidt. De kantonrechter kent daarom een vergoeding naar billijkheid toe: € 45.000. Dat komt neer op ongeveer 8 maandsalarissen zonder emolumenten.

 

JAR 2011/195
Kantonrechter Breda
Afwijking kantonrechtersformule
Eerste aanleg
15 juni 2011

Door mr. Ingrid Kooijman  

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Volkomen terecht, werkgevers vergeten een goed onderbouwd dossier op te bouwen van een werknemer. Verder dient bij niet funktioneren hulp (opleiding, training of coaching) te worden aangeboden en dat vergeten werkgevers te vaak. Terechte uitspraak van de rechter in deze.

 2. Hans van Dongen op

  Deze utspraak is voor de werkgever een duur bewijs dat de kantonrechtersformule AxBxC bij ontbindingsverzoeken geen wettelijke, noch standaard formule voor de ontbindingsvergoeding is. Het is aan de rechter om alle omstandigheden af te wegen en een kort dienstverband kan zo dus tot zeer hoge afkoopsommen leiden. Zeker als er blijkbaar te weinig bewijs (lees: schriftelijk “hard” dossier) is van in casu disfunctioneren, hetgeen een vage verzamelnaam is voor diverse mogelijke “misstanden” sommige wat minder makkelijk te bewijzen (bijv. etteren of de kantjes ervan aflopen) dan andere zaken (fraude; verkeersovertredingen).

  Een goede dossieropbouw kost weliswaar tijd maar kan op de langere termijn tijd en kosten besparen.

  Echter, de buitenwacht vergeet vaak dat werknemers-ter-verantwoording-roepen niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Mondelinge waarschuwingen werken misschien op de korte termijn maar zijn boterzacht als bewijs in een ontslagdiscussie. Het opbouwen van een schriftelijk dossier gaat geregeld gepaard met ja/nee-discussies of zoals hier blijkbaar is gebeurd met de dooddoener “ik herken mij niet in de kritiek”-reactie of in ziekmeldingen met alle gevolgen van dien.

  M.a.w. zaken liggen vaak niet zo zwart/wit, maar zonder enig dossier is het voor de werkgever vaak: of doorgaan met het dienstverband met een gezamenlijke inspanning om er wat van te maken of doorgaan tot er wel een behoorlijk dossier ligt (waarbij ook nog altijd geldt dat een rechter niet tot ontbinding hoeft over te gaan) of financieel bloeden.

  steunpuntarbeidszaken.nl