Kinderopvang

0

Ouders krijgen sinds 1 januari 2007 een hogere overheidsbijdrage voor de kosten van kinderopvang. De verhoging van de overheidsbijdrage vervangt vroegere (niet verplichte) werkgeversbijdrage. Dit betekent echter niet dat de werkgever er financieel op vooruit is gegaan: de overheidsbijdrage wordt doorberekend aan alle werkgevers. Toch heeft deze regeling ook voordelen.

Waarom is de Wet kinderopvang gewijzigd?

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Bij de invoering van de Wet kinderopvang ging het kabinet ervan uit dat in 2008 voor minstens negen op de tien werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang beschikbaar zou zijn. Uit onderzoek bleek echter dat ruim eenderde van de werknemers geen of geen volwaardige bijdrage kreeg. Minister De Geus heeft daarom voorgesteld de vrijwillige werkgeversbijdrage te vervangen door een verhoging van de overheidsbijdrage en de kosten hiervan door te berekenen aan alle werkgevers. Sinds 1 januari 2007 regelt de overheid de verplichte werkgeversbijdrage.

Verplichte werkgeversbijdrage

Vanaf 1 januari 2007 dragen de werkgevers verplicht bij aan de kosten van kiinderopvang van werknemers. De overheid verstrekt de werkgeversbijdrage aan ouders via de Belastingdienst. Werkgevers dragen bij aan de vaste toeslag via een wettelijke opslag op de WW-premie. Het als premie af te dragen percentage van het loon wordt verhoogd met dat van de kinderopvangheffing. Een werkgever betaalt deze heffing over de totale loonsom, dus voor zowel werknemers met kinderen als voor werknemers zonder kinderen.

Voor 2009 is de heffing 0,34 procent van het premieloon.

Wat is het voordeel voor de werkgever?

De nieuwe regeling maakt kinderopvang voor ouders en werkgevers een stuk eenvoudiger. Door de keuze voor een opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie hoeft de werkgever geen aparte opgaven of afdrachten aan de Belastingdienst te doen. Er zijn geen aanpassingen in de loonadministratie nodig. Voor werkgevers die nu een werkgeversbijdrage verstrekken, komen de administratieve handelingen die hiermee samenhangen te vervallen. Voor werkgevers die gebruikmaken van een financiële bemiddelaar vervallen de kosten van deze dienstverlening. Om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang te krijgen, hoeven ouders alleen nog maar een aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.