Kinderopvang voor werkende ouder belangrijker

0

Ruim de helft van de 1,4 miljoen huishoudens met een werkende ouder maakt gebruik van een vorm van kinderopvang door anderen.

Dat komt overeen met bijna 740 duizend huishoudens, een toename van zeker 50 duizend ten opzichte van 2007.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendmaakte. Deze ouders maken het meest gebruik van opvang door een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder.

Bij paren die een voltijdbaan met een kleine deeltijdbaan combineren is de opvang door familie, vrienden of buren de voornaamste vorm van kinderopvang.

De toename van het gebruik van kinderopvang heeft te maken met onder meer de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage, de verhoging van de overheidsbijdrage en het aanbod van buitenschoolse opvang door basisscholen.

Lees ook:
> Werkgevers willen niet meebetalen aan kinderopvang niet-werkenden
> Gastouderopvang mag toch op meerdere plaatsen
> Meer kinderopvangsubsidie heeft weinig effect op arbeidsparticipatie

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.