Kerstpakket overleeft bezuinigingen

1

Het kerstpakket. De reacties variëren ieder jaar van grote blijdschap tot een surfmanoeuvre naar Marktplaats.nl en alles daartussenin, maar kwijt willen we de traditie natuurlijk niet.

Bij Corus moet personeel het dit jaar gedwongen zonder doen. De staalboer zit dermate krap bij kas dat een eindejaarspresentje er deze keer niet in zit. Het personeel is teleurgesteld, maar zegt te begrijpen waarom er bespaard moet worden. Toch was het voor P&Oactueel reden om te kijken of Corus trendzetter of uitzondering is. Met andere woorden: wat doet u dit jaar – ondanks of dankzij de crisis – met de kerstpakketten?

Mooie traditie

Een grote meerderheid van 70 procent van de 123 respondenten die onze enquête invulden, geeft dit jaar een kerstpakket cadeau aan zijn of haar medewerkers. Gevraagd naar het waarom komen natuurlijk de standaardantwoorden naar voren: termen als waardering, beloning, binding en traditie worden vaak gebruikt.

Maar voor sommige P&O’ers gaat de betekenis van de geste ook verder. Zo is het pakket voor een van de ondervraagden een blijk van vertrouwen en zegt een ander aan medewerkers duidelijk te willen maken dat het helemaal niet zo slecht gaat met de  organisatie. Eén iemand schreef zelfs: ‘We willen laten zien dat, ook al blijven de bedrijfsresultaten achter, de gepaste houding er een van optimisme en geloof in eigen kunnen dient te zijn.’

Iemand anders haalde ook de recessie aan en schreef dat de crisis juist extra inzet en meedenken van medewerkers heeft vereist, en dat men niet van plan was ze deze attentie te ontnemen. Daarnaast geven twee mensen aan dat een kerstpakket door medewerkers erg gewaardeerd wordt, en het schrappen ervan slechts een kleine kostenbesparing oplevert.

De pragmatische conclusie is dus dat het weglaten meer kost dan dat het oplevert. Niettemin geeft een aantal mensen al wel direct aan dat de traditie in ere wordt gehouden, maar dat het budget deze keer wel iets lager ligt dan voorgaande jaren.

Krap bij kas

Van de bedrijven die dit jaar geen kerstpakket uitdelen, zegt de helft dat financiële moeilijkheden daar debet aan zijn. Eén P&O’er zegt dat er eerst maar eens geld verdiend moet worden, nadat het bedrijf net een faillissement en een doorstart achter de rug heeft, een ander schrijft een kerstpakket ongepast te vinden ‘vooral omdat wij afscheid hebben moeten nemen van een aanzienlijk aantal collega’s.’

Strikvraag

Daarnaast waren we reuze benieuwd naar wat uzelf eigenlijk het liefst krijgt. Zes op de tien kiest voor een traditioneel kerstpakket, twee op die tien voor een cadeaubon en de rest wil liever iets anders. Uit de open antwoorden blijkt vervolgens dat u dan het liefst een keuzepakket krijgt. Voor één iemand maakt het cadeau niet uit, het gaat immers om het gebaar en een ander ontvangt (en geeft) het liefst cadeaus op maat. Een derde zegt persoonlijk niet zoveel om het kerstpakket te geven; al vindt hij of zij het initiatief van dit jaar wel sympathiek: medewerkers mogen een boek uitzoeken onder het genot van een fijne kerstborrel.

Eén P&O’er dacht dat we een strikvraag stelden en die antwoordde dan ook braaf: ‘Mijn ultieme kerstpakket is gedurende het hele jaar medewerkers vanuit hun kracht te laten werken en leven.’

Vrije besteding

Tot slot wilden we van u weten waar u het kerstpakkettenbudget aan uit zou geven als u het vrij mocht besteden. Driekwart blijkt dan gewoon te kiezen voor het kerstpakket, tien procent opteert voor opleiding & ontwikkeling, nog eens tien procent geeft een knalfuif waar nog decennia over nagepraat wordt en een paar procent kiest voor iets anders. Goede doelen en duurzame schenkingen zijn voor deze mensen het meest favoriet.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.

1 reactie

  1. Een score van 70% lijkt veel, echter het totaal is slechts 123 respondenten. De waarde van de conclusies is daarmee ineens veel minder.