Kerstgeschenk belastingvrij voor relaties

0

Geeft u hetzelfde (kerst)geschenk dat u aan uw eigen werknemers verstrekt en waarop u eindheffing toepast tegelijkertijd ook aan andere relaties die werkzaamheden voor u hebben verricht? Dan mag u de belasting die uw relaties hierover verschuldigd zijn voor uw rekening nemen.

Dat kunt u doen door over de geschenken eindheffing te betalen. Uw relaties hoeven dan over deze geschenken geen belasting meer te betalen.

U past bij deze geschenken aan zakelijke relaties een tarief toe van 45% als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan € 136. Is de waarde meer dan € 136, dan past u over de gehele waarde een tarief toe van 75%. De waarde in het economische verkeer van deze geschenken mag per persoon maximaal € 272 per jaar zijn.

N.B. U mag de eindheffing ook toepassen als de ontvanger van het geschenk geen natuurlijk persoon is, maar bijvoorbeeld een BV.

Zie voor meer informatie: Belastingdienst.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.