Kantonrechtersformule

7

De kantonrechters hebben in oktober 2008 besloten tot aanpassing van de kantonrechtersformule, zodat hij weer bij de tijd is. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule is een rekenformule om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. De formule is niet bindend, maar in de praktijk volgen vrijwel alle kantonrechters hem.

De formule bestaat uit drie componenten die met elkaar worden vermenigvuldigd om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen

Vergoeding = A x B x C

 • A het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer
 • B de beloning (bruto maandsalaris
 • C de correctiefactor

Wat is er veranderd op 1 januari 2009?

Volgens de kantonrechters is de arbeidsmarkt de afgelopen periode nogal veranderd. De arbeidsmarktpositie van jongeren is sterk verbeterd, ook omdat de beroepsbevolking aan het vergrijzen is. De werkloosheid is flink gedaald. De kantonrechters vonden het daarom tijd om de kantonrechtersformule aan te passen.

De kantonrechtersformule is op een aantal punten aangepast:

 • wegen van dienstjaren bij het bereken van een vergoeding;
 • meer aandacht voor bijzondere omstandigheden;
 • meer maatwerk voor werknemers die tegen hun pensioen aan zitten;
 • toepassing van de kantonrechtersformule bij korte dienstverbanden.

Wegen van dienstjaren bij het bereken van een vergoeding

Voortaan tellen gewerkte jaren op jonge leeftijd minder zwaar mee. Gewerkte jaren op oudere leeftijd tellen nog steeds zwaarder, maar de grenzen verschuiven.

 • ½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar onder de 35 jaar;
 • 1 maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 35 en 45 jaar;
 • 1 ½ maandsalaris voor elk gewerkt jaar tussen 45 en 55 jaar;
 • 2 maandsalarissen voor elk gewerkt jaar na 55 jaar.

Meer aandacht voor bijzondere omstandigheden

Er is meer ruimte gekomen om te kijken naar bijzondere omstandigheden van het geval. Juist die bijzondere omstandigheden zijn het waar het vaak om gaat in de onderhandelingen tussen werknemer en werkgever en in de rechtzaal.

De C in de rekensom wordt bepaald door vragen als:
• door wie komt het dat de verhoudingen zijn verstoord;
• is het disfunctioneren aan de werknemer te wijten of ook, en vooral aan de werkgever;
• is de werknemer niet gaan re-integreren omdat hij niet wilde of omdat de werkgever onmogelijke eisen stelde;
• heeft de werknemer al een andere baan of heeft hij er een concreet uitzicht op;
• is er iets waardoor de arbeidsmarktpositie van de werknemer afwijkt (leeftijd, opleiding, etc);
• hoe is de financiële positie van de werkgever, kan hij een vergoeding betalen?

Meer maatwerk voor werknemers die tegen hun pensioen aan zitten

Volgens de oude aanbeveling is de vergoeding voor een oudere werknemer afgetopt tot het bedrag, dat hij verdiend zou hebben als hij tot zijn pensioen had doorgewerkt. De pensioengerechtigde leeftijd stond in 1996, toen de kantonrechtersformule werd ingesteld, gelijk met 65. Tegenwoordig kan die leeftijd nogal verschillen: er is de mogelijkheid van prepensioen, er bestaat deeltijdpensioen en er ontstaan mogelijkheden om op een hogere leeftijd dan 65 met pensioen te gaan.

De kantonrechters bevelen nu aan om bij oudere werknemers goed te kijken naar de leeftijd waarop ze naar verwachting met pensioen zouden zijn gegaan als ze in dienst waren gebleven. Is hun verlies aan inkomsten als gevolg van ontbinding van de arbeidsovereenkomst minder dan de vergoeding volgens de kantonrechtersformule, dan zal de vergoeding worden bepaald op het bedrag van de inkomstenderving. De bijzondere omstandigheden (de C in de rekensom) blijven hier van belang.

Toepassing van de kantonrechtersformule bij korte dienstverbanden

De kantonrechtersformule is voortaan ook van toepassing op korte dienstverbanden. Als er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse mogelijkheid van opzegging is de vergoeding in principe gelijk aan het salaris over de nog resterende periode. In alle andere gevallen wordt de vergoeding op de normale manier berekend.

Maximering ontslagvergoeding

Het kabinet stemde in november 2008 in met een wetsvoorstel, waarin wordt bepaald dat de kantonrechter maximaal één jaarsalaris als vergoeding mag toekennen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van werknemers die bruto € 75.000 of meer verdienden. Alleen in bijzondere gevallen mag de kantonrechter van dat maximum afwijken.

Als het wetsvoorstel wet wordt, gaat voor deze salarisgroep het maximum van één jaarsalaris gelden.

Lees de complete kantonrechtersformule

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Klaas van Schelven op

  De opmerkingen in dit artikel gaan voorbij aan de subtile gevolgen die het gevolg zijn van afronding.

  Voor de berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt de diensttijd afgerond op hele jaren, waarbij een halfjaar naar beneden wordt afgerond, en een half jaar plus een dag naar boven. Als het totaal aantal afgeronde jaren vervolgens niet overeenkomt met het afgeronde totaal van jaren, wordt dat gecorrigeerd in het voordeel van de werknemer.

  Voorbeeld:
  Iemand heeft 1,7 jaar in de eerste categorie gewerkt, 10 jaar in de tweede en 2,7 jaar in de derde. Die getallen worden elk afgerond naar respectievelijk 2, 10 en 3 jaar. Omdat dat totaal (25) meer is dan de afronding van 1,7 + 10 + 2,7 = 24,4 (24) wordt de eerste categorie gesteld op 1 in plaats van 2.

  Een calculator waar een en ander met bovenstaande rekening houdt is te vinden op
  http://Www.legalsense.nl/kanton

 2. Hans van Dongen op

  Geheel terechte opmerking van Klaas. De (noodzakelijke) toepassing van de nadere afrondingsregels op de uitkomst van de totale diensttijd in vergelijking met de optelsom van de afgeronde diensttijd per afzonderlijke leeftijdscategorie komt in de praktijk vaker voor dan gedacht en scheelt een hoop geld voor werknemer en werkgever. Voor voorbeelden en zelf-doe-rekenhulp: kantonrechtersformule-vanaf-2009.info.

 3. Cor Warmer op

  Hoe meer opleidingen/ diploma,s/ ervaring, des te lager de “gouden handdruk”.
  Dit i.v.m. de grotere kans op ander werk. ( volgens de kantonrechters formule).
  Oke, tot zo begrijpelijk.
  Zij het dat het werk natuurlijk niet ( volgens de kantonrechters formule schijnbaar wel) voor het oprapen ligt ( vooral vast werk), of ik moet achterlijk zijn of ik heb wat gemist?
  Enfin hoe kan het dan dat elke Manager (ook de Omhoog-gevallenen Manager )
  nog steeds een giga-uitkering (goudenhandruk/ bonus) krijgt bij zijn ontslag ( of hij de boel nou verneukt heeft, of niet) waar een werkvloermedewerker jaren financie?l op kan teren?
  Terwijl die Kantonrechtersformule wel strikt bij “werkvloer medewerkers” wordt gehanteerd waardoor deze stukken minder krijgt doordat deze formule schijnbaar wel voor hen geld en niet voor de hoger opgeleide die betreffende medewerkers onslaat?
  Ben geen zwart/ wit denker, maar wel een realist en heb m,n ogen en oren niet in m,n zak zitten.
  Enfin met betrekking op opleiding / ervaring en een “gouden handruk” daaraan gekoppeld:
  Lijkt het me stug dat Geheel Nederland alleen maar ongeschoolde Managers telt, en op de werkvloer enkel en alleen maar toppertjes werken met een giga aanbod van diploma,s ( ik in iedergeval niet )….
  Enfin Piet werkt 35 jaar bij een bedrijf krijgt ( tenopzichte van de vroegere regeling) een habekrats mee en jantje de Manager die er een blauwe maand heeft gewerk om de boel ff snel te Analiseren/ Saneren en daarna te optimaliseren voor zijn opdrachtgevertje krijgt een bedrag mee waar je stijl van achterover valt???
  Gezien de hoge bonnussen van Managers, (ook bij ontslag), zal daar het fenomeen Kantorechterformule dus wel niet van toepassing zijn ….

  Kantonrechtertjes, leg het me even uit, zodat ik het laatste ook snap…..
  En draai met een rotgang die regeling terug zodat jan met de pet ook krijgt waar hij echt recht op heeft en kom niet met een versobering van betreffende oude regeling omdat Meneertje Donner ( een individu ) in de regering dat toevallig noodzakelijk vind, terwijl ook de grondlegger van de versobering betreffende de Kantonrechtersformule ( Minister Donner ) zelf ook nog even snel een bonus / goudenhanddruk ( wachtgeld ) meekrijgt krijgt waar je stijl van achterover slaat of hij nu onslag krijgt, OF NEEMT!
  Als ik verdomme onslag neem, krijg ik geen moer mee, ook niet na 35 jaren trouwe dienst!
  Klasse justite noem je dit, totaal niet serieus te nemen.
  Laten we het hier maar op houden…….

 4. Hans van Dongen op

  Beste Cor, Bij het “hogere” kader speelt vaak een contractueel afgesproken afkoopsom een rol. In de arbeidsovereenkomst is dan tussen werkgever en werknemer een vaste vertrekpremie afgesproken (gewoon in Euro’s en dus niet de kantonrechtersformule) die nagekomen moet worden door de werkgever. De ABN/AMRO heeft daar bijvoorbeeld bij het Hof te A’dam in sept 2010 de wrange vruchten van mogen plukken. Voor info over ontslag zie bijv. ook steunpuntarbeidszaken.nl

 5. Een indicatieve ontslagvergoeding kan altijd op internet berekend worden. De echt ontslagvergoeding kan daar echter van afwijken!

 6. Richard van Ravenstein op

  Helaas is dit artikel niet correct. Vandaag een vonnis ontvangen waarbij iemand die 1 jaar in dienst is geweest een volledig jaarsalaris gekregen heeft. Er is schijnbaar nog steeds een willekeur in het toekennen of beoordelen van arme werknemers.Jammer dat de persoon in casu, zonder contract, wel in staat is om een huis te kopen van 1.3 mljoen. De rechter (utrecht) was hiervan op de hoogte.