Kabinet gaat in hoger beroep tegen uitspraak postwet

3

De uitspraak van de rechter die onlangs bepaalde dat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de postmarkt tot doel had, niet mag worden toegepast, krijgt een vervolg. Het kabinet gaat hiertegen in hoger beroep.

Het kabinet meent dat een AMvB nodig is om het proces van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers te ondersteunen. Tegelijkertijd past het kabinet de AMvB aan. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De betreffende AMvB moet zorgen voor een ‘stok achter de deur’ om zeker te stellen dat er in de postmarkt geen scherpe concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt en dat de bezorgers van de nieuwe postbedrijven geleidelijk aan meer arbeidsovereenkomsten krijgen in plaats van een soort stukloonconstructies. Eerder onderzoek in opdracht van het kabinet heeft aangetoond dat niet in alle gevallen bezorgers, op basis van het aantal bezorgde stukken, het minimumloon krijgen betaald. Om dit probleem te ondervangen zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden nodig in samenhang met een AMvB die deze ondersteunt. Sociale partners hebben cao-afspraken gemaakt om te zorgen dat 3,5 jaar na opening van de postmarkt 80 procent van de bezorgers een arbeidsovereenkomst heeft.

De rechter oordeelde 31 december jongsleden dat – omdat er onder meer sprake is van een cao tussen de nieuwe postbedrijven en de vakbonden – er onvoldoende wettelijke basis is voor zo’n AMvB. Tegelijkertijd onderneemt het kabinet stappen om de toepasbaarheid van de AMvB te verzekeren zodra sociale partners er niet in slagen het probleem van de sociaal onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden via een cao op te lossen. Het gewijzigde voorstel voorziet erin dat de AMvB snel inwerking kan treden door middel van een Koninklijk Besluit als de genoemde cao toch niet blijkt te werken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Peter Breuning op

  Volkomen terecht dat het kabinet in beroep gaat en verfrissend dat zij postbezorgers willen beschermen tegen de stukloonconstructies.

  Ik vind dat de rechterlijke macht ook tegen stukloon moeten gaan werken, kijken of ze dan voor 6 Euro per uur nog zo genuanceerd zijn.

  Laten ze alle stukloonconstructies verbieden en concureren op kwaliteit, bezorgsnelheid en leveringsbetrouwbaarheid in plaats van lage tarieven over de ruggen van de bezorgers.

 2. Dick den Dulk op

  Werrken voor 2,5 eurocent per item is slavenwerk. Reken uit wat je voor minimaal ? 1400 moet doen om het minimumuurloon te halen.
  Als de rechterlijke macht vindt dat het eerder denoemde tarief voldoende is dan heeft de Nederlandse bureger miljarden te veel betaald met de huidige ? 0,44 per poststuk.

 3. Herman van der Vlist op

  Een voorwaarde voor de liberalisering van de postmarkt was dat er een gelijk speelveld zou zijn voor de betreffende bedrijven. Dat de ??n een normaal loon betaald en de ander onder het minimum loon is geen gelijk speelveld. Om de liberalisering doorgang te laten vinden heeft men zich toen verplicht tot het aannemen van vast personeel. Nu is de liberalisering een feit en probeert men zich eruit te draaien. Vind ik slap.