Jurisprudentie | Relatie met collega: werkgever mag overplaatsen

0

Een werkgever mag een medewerker overplaatsen omdat hij een relatie heeft met een collega. De actie is gebaseerd op nieuw bedrijfsbeleid en de werkgever heeft oog gehad voor het belang van de werknemer.

Wat eraan voorafging

Een organisatie voor ambulancevervoer in Groningen verandert in 2015 haar beleid. Medewerkers die een relatie met elkaar hebben, mogen niet meer op dezelfde vestiging werken. Als de werkgever een van de chauffeurs op grond van deze nieuwe regeling wil overplaatsen, stuit hij op verzet van de betrokken medewerker. Ondanks veel communicatie over en weer komen ze niet tot een oplossing. Medio 2016 legt de werkgever de standplaatswijziging op en geeft hij de medewerker daarbij drie opties: volledige overplaatsing met tijdens het eerste jaar hetzelfde rooster als voorheen, flexibel werken op de nieuwe vestiging of flexibel werken op meerdere vestigingen. De eerste optie houdt rekening met de huidige ouderschapsregeling die de medewerker met zijn ex-partner heeft en geeft hem een jaar de tijd om die aan te passen aan zijn werk.

Hoe het afloopt

De werknemer spant een kort geding aan. Daar ligt de vraag voor of de werkgever de standplaats van de chauffeur mag wijzigen. In de arbeidsovereenkomst staat geen eenzijdig wijzigingsbeding, alleen een bepaling dat de werknemer redelijkerwijs andere werkzaamheden kunnen worden opgedragen.
Dan komt, op grond van jurisprudentie, het goed werknemerschap om de hoek kijken. Volgens dit principe zal – kort gezegd – een werknemer een redelijk voorstel van de werkgever moeten aanvaarden.
De werkgever mocht dit nieuwe beleid ontwikkelen, oordeelt de rechter, en heeft ook voldoende onderbouwd dat dit noodzakelijk was om de kwaliteit en professionaliteit te waarborgen.
Verder speelt mee dat de or met de beleidswijziging heeft ingestemd en de werkgever de chauffeur verschillende opties en een overgangsregeling heeft voorgelegd. Met de opties is de werkgever tegemoetgekomen aan het belang van de medewerker om zijn kinderen te zien.
De kortgedingrechter verwacht dat de rechter in een bodemprocedure zal oordelen dat het belang van de werknemer in dit geval moet wijken voor het belang van de werkgever en wijst de vordering van de werknemer af.

In de praktijk

Uit deze uitspraak blijkt dat eenzijdige wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden door de rechter goed worden bekeken. Het uitgangspunt is dat de werknemer een redelijk voorstel zal moeten aanvaarden maar dat ook zijn belang een belangrijke rol speelt. De werkgever die, waar mogelijk, goed oog heeft voor het belang van de betrokken medewerker, zal eerder succesvol een beroep op goed werknemerschap kunnen doen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2016:3629, juli 2016
Meer over deze uitspraak in XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur